İNŞÂU’L-VÂDIH 2

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Muhammet Vehbi DERELI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Murat TALA, Mücahit YÜKSEL, Yusuf Sami SAMANCI, Ahmet YILDIZ, Selçuk PEKPARLATIR, Murat GÖÇER, Bekir TUNA, Salih Zeki KEŞ

BUY

Türkçe destekli olarak cümle çeşitleri ve cümle kurulumunu temin amacıyla hazırlanmış ve Arapça Cümle Yapısı ele alınmıştır. Her baskıda yenilenerek gelen bu kitapta büyük bir yazar komisyonluğunda hazırlanıp, bir çok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır. 


Book Name : İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ISBN : 978-605-4988-48-8
Author : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Muhammet Vehbi DERELI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Murat TALA, Mücahit YÜKSEL, Yusuf Sami SAMANCI, Ahmet YILDIZ, Selçuk PEKPARLATIR, Murat GÖÇER, Bekir TUNA, Salih Zeki KEŞ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 164
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İslamofobi
Kurumlarda Değerler
Mevlana ve İslam
Yöresel Çorba Tarifleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Mutfak Kültürü
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
MUTUN VADİHA 1
ANLATIMLI ARAPÇA
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Medya Tartışmaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
MUTUN VADİHA 2
HIVAR VADİH
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kamus-ı Teşrih
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Eğitimde Dijitalleşme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
SARF BİLGİSİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Şehir ve Âlimleri
Medıcal and Aromatıc Plants
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dondurma ve Sorbe
Eğitim Araştırmaları-2023
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Eşrefoğulları Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hile ve İç Denetim
Armağan Kültürü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Konya Turizm Rehberi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kürt Tarihi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
The Rise Of Populism
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijitalleşme ve Yönetim
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İstihbarat Araştırmaları
Ramazanoğulları Beyliği
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eğitim Araştırmaları 2022
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı