İNŞÂU’L-VÂDIH 2

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Muhammet Vehbi DERELI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Murat TALA, Mücahit YÜKSEL, Yusuf Sami SAMANCI, Ahmet YILDIZ, Selçuk PEKPARLATIR, Murat GÖÇER, Bekir TUNA, Salih Zeki KEŞ

BUY

Türkçe destekli olarak cümle çeşitleri ve cümle kurulumunu temin amacıyla hazırlanmış ve Arapça Cümle Yapısı ele alınmıştır. Her baskıda yenilenerek gelen bu kitapta büyük bir yazar komisyonluğunda hazırlanıp, bir çok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır. 


Book Name : İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ISBN : 978-605-4988-48-8
Author : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Muhammet Vehbi DERELI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Murat TALA, Mücahit YÜKSEL, Yusuf Sami SAMANCI, Ahmet YILDIZ, Selçuk PEKPARLATIR, Murat GÖÇER, Bekir TUNA, Salih Zeki KEŞ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 164
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Kurumlarda Değerler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kürt Tarihi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
The Rise Of Populism
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eşrefoğulları Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Konya Turizm Rehberi
HIVAR VADİH
Ceride-i Rüsûmiye
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dondurma ve Sorbe
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yöresel Çorba Tarifleri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Mevlana ve İslam
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Medıcal and Aromatıc Plants
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kamus-ı Teşrih
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selefilik
İstihbarat Araştırmaları
SARF BİLGİSİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ramazanoğulları Beyliği
ANLATIMLI ARAPÇA
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Yaşam ve Kadın
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Konya Mutfak Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)