İNŞÂU’L-VÂDIH 2

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Muhammet Vehbi DERELI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Murat TALA, Mücahit YÜKSEL, Yusuf Sami SAMANCI, Ahmet YILDIZ, Selçuk PEKPARLATIR, Murat GÖÇER, Bekir TUNA, Salih Zeki KEŞ

BUY

Türkçe destekli olarak cümle çeşitleri ve cümle kurulumunu temin amacıyla hazırlanmış ve Arapça Cümle Yapısı ele alınmıştır. Her baskıda yenilenerek gelen bu kitapta büyük bir yazar komisyonluğunda hazırlanıp, bir çok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır. 


Book Name : İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ISBN : 978-605-4988-48-8
Author : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Muhammet Vehbi DERELI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Murat TALA, Mücahit YÜKSEL, Yusuf Sami SAMANCI, Ahmet YILDIZ, Selçuk PEKPARLATIR, Murat GÖÇER, Bekir TUNA, Salih Zeki KEŞ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 164
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Dondurma ve Sorbe
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Medıcal and Aromatıc Plants
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İstihbarat Araştırmaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Konya Turizm Rehberi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ANLATIMLI ARAPÇA
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kürt Tarihi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kurumlarda Değerler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijitalleşme ve Yönetim
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
HIVAR VADİH
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medya Tartışmaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Mevlana ve İslam
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Konya Mutfak Kültürü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sosyal Yaşam ve Kadın
İslamofobi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ANLATIMLI BELAGAT
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selefilik
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Şehir ve Âlimleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eşrefoğulları Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
The Rise Of Populism
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kamus-ı Teşrih
Yöresel Çorba Tarifleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 1
Sâhib Ata Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme