Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası

Hüseyin ÖKSÜZ

BUY

Türk-İslâm sanatları arasında merkezi mevkide yer alan sanatların başında ise hat sanatı gelir. Çünkü bu sanat Kur’an-ı Kerim ile doğrudan bağlantılı olarak kutsal kitabın en güzel şekilde yazılması idealinden hareketle özenle gelişmiş ve korunmuş olan bir sanattır. hem estetik yönüyle hem manevi hüviyetiyle gönülleri fetheden bu sanata ecdadımız en  üst seviyede rağbet göstermiş ve bu sebeple padişahlar arasından bile çok iyi hattatlar yetişmiştir. Yine kendine has geliştirdikleri hat sanatı örnekleri veren büyük usta hattatlar da bu coğrafyada ortaya çıkmıştır. Bu büyük ustalar arasında yer alan TBMM üstün hizmet ödülü sahibi olan Hattat Hüseyin Öksüz'ün bu eserini siz değerli okuyucularımızla buluşturuyoruz.


Book Name : Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ISBN : 978-605-4988-01-3
Author : Hüseyin ÖKSÜZ
Number of Prints : 1
Paper : Kuşe
Cover : Deri Sıvama, Özel Kutulu Kapak
Dimensions : 32 x 32
Number of Pages : 518
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
ANLATIMLI ARAPÇA
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Konya Turizm Rehberi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Şehir ve Âlimleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sâhib Ata Araştırmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İstihbarat Araştırmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
The Rise Of Populism
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dondurma ve Sorbe
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Armağan Kültürü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
SARF BİLGİSİ
ANLATIMLI BELAGAT
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İslamofobi
Eğitim Araştırmaları 2022
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kurumlarda Değerler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Uygulamalı Hayvan Islahı
Medıcal and Aromatıc Plants
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selefilik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hile ve İç Denetim
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Mevlana ve İslam
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kürt Tarihi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Medya Tartışmaları
Karamanoğulları Beyliği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Ramazanoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
MUTUN VADİHA 1
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kamus-ı Teşrih
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
MUTUN VADİHA 2
Ceride-i Rüsûmiye
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eğitim Araştırmaları-2023
Eğitimde Dijitalleşme
HIVAR VADİH
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yöresel Çorba Tarifleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Mutfak Kültürü