Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"

Doç. Dr. Ahmet GÜVEN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan TAM

BUY

    Metaverse kavramının ne olduğuna ilişkin muğlaklık halen bir sis örtüsü gibi tartışmanın üzerine çökmüş durumdadır. Hegel'in “Minerva'nın baykuşu alacakaranlıkta uçar” sözü bu noktada anlam kazanıyor. Teknoloji, düşünceye fırsat vermeksizin hükmünü sürer ve hayatı ortaya çıkarır. Yapılar, kurumlar, zihinler ve insan tipolojileri buna göre şekillenir. Düşünce bütün bu yaşananlar üzerine faaliyet göstermeye başlar. Bilgeliğin sembolü olan Minerva'nın baykuşu bu yüzden, her şey geçtikten ve teknoloji hükmünü sürdükten sonra ortaya çıkar. Bu çalışma Metaverse'ün ne olduğunu anlama yolunda biraz erken uçurulmaya çalışılmış bir baykuştur. 
    Eksiklikleri ve kusurlarıyla bu çalışma, Türkiye'de Metaverse hakkında iletişim disiplini ve bu disiplinle ilgili alanları da içerisinde barındıran ilk editoryal kitap çalışmasıdır. On beş metnin yer aldığı bu kitapta; mevcut Metaverse platformlarının durumuna ilişkin bir metinle başlıyor. Metaverse'yi sosyolojik bir tahlille ele alan çalışmayı neuralink, nöroteknolojiler ve algoritmik yönetim ile dijital okur yazarlıkla ilgili iki adet çalışma takip ediyor. Biri ruh sağlığına olan olası etkiler; diğeri ise duygusal ve ikili ilişkiler olmak üzere Metaverse ve psikoloji ilişkisine dair iki metinden hemen sonra meselenin sanat boyutuyla olan durumu tartışılmıştır. Katılım temelli sanat, sinema ve gerçeklik çerçevesinde yürütülen Metaverse ve sanat tartışmasını içeren metinlerden sonra gazeteciliğin Metaverse ile olan sürükleyici dönüşümü, teknoloji ve modanın Metaverse'de yansımalarını ele alan üç metin geliyor. Metaverse ve etik sorunlar, Metaverse ve güvenlik ve Metaverse'ün hukuki boyutlarının yer aldığı son metinler ile ilk cilt “Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik” alt başlığıyla tamamlanmış oluyor. 


Book Name : Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ISBN : 978-625-6960-07-7
Author : Doç. Dr. Ahmet GÜVEN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan TAM
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 360
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Armağan Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eğitim Araştırmaları-2023
The Rise Of Populism
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
MUTUN VADİHA 1
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Selefilik
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kamus-ı Teşrih
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Uygulamalı Hayvan Islahı
ANLATIMLI ARAPÇA
Eğitimde Dijitalleşme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijitalleşme ve Yönetim
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Ceride-i Rüsûmiye
Medya Tartışmaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Şehir ve Âlimleri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Medıcal and Aromatıc Plants
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
SARF BİLGİSİ
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İslamofobi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hile ve İç Denetim
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eğitim Araştırmaları 2022
MUTUN VADİHA 2
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ANLATIMLI BELAGAT
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kürt Tarihi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yöresel Çorba Tarifleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Ramazanoğulları Beyliği
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Mutfak Kültürü
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kurumlarda Değerler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
Mevlana ve İslam
Dondurma ve Sorbe
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Konya Turizm Rehberi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği