Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"

Doç. Dr. Ahmet GÜVEN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan TAM

BUY

    Metaverse kavramının ne olduğuna ilişkin muğlaklık halen bir sis örtüsü gibi tartışmanın üzerine çökmüş durumdadır. Hegel'in “Minerva'nın baykuşu alacakaranlıkta uçar” sözü bu noktada anlam kazanıyor. Teknoloji, düşünceye fırsat vermeksizin hükmünü sürer ve hayatı ortaya çıkarır. Yapılar, kurumlar, zihinler ve insan tipolojileri buna göre şekillenir. Düşünce bütün bu yaşananlar üzerine faaliyet göstermeye başlar. Bilgeliğin sembolü olan Minerva'nın baykuşu bu yüzden, her şey geçtikten ve teknoloji hükmünü sürdükten sonra ortaya çıkar. Bu çalışma Metaverse'ün ne olduğunu anlama yolunda biraz erken uçurulmaya çalışılmış bir baykuştur. 
    Eksiklikleri ve kusurlarıyla bu çalışma, Türkiye'de Metaverse hakkında iletişim disiplini ve bu disiplinle ilgili alanları da içerisinde barındıran ilk editoryal kitap çalışmasıdır. On beş metnin yer aldığı bu kitapta; mevcut Metaverse platformlarının durumuna ilişkin bir metinle başlıyor. Metaverse'yi sosyolojik bir tahlille ele alan çalışmayı neuralink, nöroteknolojiler ve algoritmik yönetim ile dijital okur yazarlıkla ilgili iki adet çalışma takip ediyor. Biri ruh sağlığına olan olası etkiler; diğeri ise duygusal ve ikili ilişkiler olmak üzere Metaverse ve psikoloji ilişkisine dair iki metinden hemen sonra meselenin sanat boyutuyla olan durumu tartışılmıştır. Katılım temelli sanat, sinema ve gerçeklik çerçevesinde yürütülen Metaverse ve sanat tartışmasını içeren metinlerden sonra gazeteciliğin Metaverse ile olan sürükleyici dönüşümü, teknoloji ve modanın Metaverse'de yansımalarını ele alan üç metin geliyor. Metaverse ve etik sorunlar, Metaverse ve güvenlik ve Metaverse'ün hukuki boyutlarının yer aldığı son metinler ile ilk cilt “Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik” alt başlığıyla tamamlanmış oluyor. 


Book Name : Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ISBN : 978-625-6960-07-7
Author : Doç. Dr. Ahmet GÜVEN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan TAM
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 360
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Karamanoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları-2023
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Medya Tartışmaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
SARF BİLGİSİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Medıcal and Aromatıc Plants
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
The Rise Of Populism
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijitalleşme ve Yönetim
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
HIVAR VADİH
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Eşrefoğulları Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Şehir ve Âlimleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Konya Mutfak Kültürü
Eğitim Araştırmaları 2022
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hile ve İç Denetim
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kurumlarda Değerler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selefilik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İstihbarat Araştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
MUTUN VADİHA 1
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yöresel Çorba Tarifleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kamus-ı Teşrih
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Konya Turizm Rehberi
Dondurma ve Sorbe
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sâhib Ata Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ANLATIMLI BELAGAT
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hegemonya Karşı Hegemonya
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İslamofobi
Mevlana ve İslam
Armağan Kültürü
MUTUN VADİHA 2
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kürt Tarihi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Eğitimde Dijitalleşme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika