Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme

Ahmet KOÇ

BUY

İnsanoğlu dünyaya hiçbir şey bilmeden gelir. Yemeyi, içmeyi, yürümeyi, konuşmayı, yazmayı ve daha birçok şeyi keşfeder hayatı boyunca. Hayat denilen süre hep öğrenme ile doludur. Sürekli yeni bilgilerle karşılaşır insan, yine ve yeniden öğrenmeye devam eder. Öğrenmeden kalan kısımsa bu bilgileri denemekle geçer. Ya kendi ya etrafındakiler tarafından bilgileri kullanıp kullanmadığı ölçülür ve değerlendirilir. Sonucunda ise karar verilir tamam mı, tekrar mı? Asıl soru, bu sürecin sağlıklı olabilmesi için değerlendirmeyi ne ile ve nasıl yapmalı? Hangi ölçüyle, hangi araçla, nerede ve ne zaman değerlendirme  yapılmalı? Ancak bu soruların doğru cevapları ile verimli bir ilerleme sağlanabilir. Ömür denilen bu yolculukta insan kendi varlığını, hayatını, anını, geleceğini ve akıbetini anlamlandırmak ister. Bu noktada cevaplar din ile gelir. İşte bu sebepledir ki insanlık için din eğitimi hem önemli hem de elzemdir. Din hem dünya hayatının hem de ahiret hayatının mutluluğu içindir. Böyle önemi haiz bir alandaki eğitim ve öğretim süreci hassas, doğru, kapsamlı ve yeterli olmak zorundadır. Değişen zaman ve sosyal hayat şartları, yöntem değişikliklerini ve teknik çeşitlilikleri de beraberinde getirir. Din öğretiminde geleneksel yöntem ve tekniklere ilaveten alternatif yöntem ve tekniklerin kullanılması da bu değişim ve gelişimin bir neticesidir.


Book Name : Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ISBN : 978-625-8080-15-5
Author : Ahmet KOÇ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 255
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Konya Mutfak Kültürü
MUTUN VADİHA 1
Uygulamalı Hayvan Islahı
İslamofobi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sâhib Ata Araştırmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ANLATIMLI BELAGAT
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Şehir ve Âlimleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dondurma ve Sorbe
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kürt Tarihi
Eğitimde Dijitalleşme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hile ve İç Denetim
Medya Tartışmaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
İstihbarat Araştırmaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yöresel Çorba Tarifleri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Ramazanoğulları Beyliği
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Konya Turizm Rehberi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eğitim Araştırmaları-2023
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Karamanoğulları Beyliği
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Armağan Kültürü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
MUTUN VADİHA 2
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Mevlana ve İslam
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selefilik
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Araştırmaları 2022
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Medıcal and Aromatıc Plants
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Eşrefoğulları Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hegemonya Karşı Hegemonya
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
SARF BİLGİSİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kamus-ı Teşrih
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN