ANLATIMLI BELAGAT

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Latif SOLMAZ

Belâgat, Arap dili için çok önemli ve yararlı bir ilimdir. Kur’an’ın mucize oluşu ve sözün güzeli, onun sayesinde bilinmekte ve anlaşılmaktadır. Sözün en güzeli, hoşlanmadığı için kulakların reddetmediği, zihinlerin de anlamak için yorulmadığıdır. Belâgat, sözün veya yazının güzellik ve etkinliğini sağlamak için başvurulan yolları inceleyip kurallara bağlar. Belâgat, cansız varlıkları canlandırır, gözle görülemeyen ruhsal durumları gözle görülür hale getirir, hayatın gerçeklerini hayalleştirir, yaşantılarımıza herkesin düşünemeyeceği bir güzellik verir. Duygu ve düşüncelerden doğan belâgat sanatları, anlatıma güçlü bir canlılık kazandırır. Sarf ve nahiv bilgilerini alan öğrencilerimizin bu önemli ilim hakkında da bilgi sahibi olmaları için elinizdeki kitap hazırlanmıştır. Kitapta, belâgatla ilgili temel konular ele alınmış, fazla teferruata girilmemiştir. Teferruat, meraklıları için ilerdeki aşamalara bırakılmıştır.


Kitap Adı : ANLATIMLI BELAGAT
ISBN : 978-605-4988-47-1
Yazar : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Latif SOLMAZ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 212
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ANLATIMLI ARAPÇA
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Karamanoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selefilik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Şehir ve Âlimleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
SARF BİLGİSİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
HIVAR VADİH
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Ramazanoğulları Beyliği
Medıcal and Aromatıc Plants
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Mevlana ve İslam
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Konya Mutfak Kültürü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kurumlarda Değerler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Turizm Rehberi
Kamus-ı Teşrih
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yöresel Çorba Tarifleri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dondurma ve Sorbe
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eşrefoğulları Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
The Rise Of Populism
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
MUTUN VADİHA 1
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ