ANLATIMLI BELAGAT

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Latif SOLMAZ

BUY

Belâgat, Arap dili için çok önemli ve yararlı bir ilimdir. Kur’an’ın mucize oluşu ve sözün güzeli, onun sayesinde bilinmekte ve anlaşılmaktadır. Sözün en güzeli, hoşlanmadığı için kulakların reddetmediği, zihinlerin de anlamak için yorulmadığıdır. Belâgat, sözün veya yazının güzellik ve etkinliğini sağlamak için başvurulan yolları inceleyip kurallara bağlar. Belâgat, cansız varlıkları canlandırır, gözle görülemeyen ruhsal durumları gözle görülür hale getirir, hayatın gerçeklerini hayalleştirir, yaşantılarımıza herkesin düşünemeyeceği bir güzellik verir. Duygu ve düşüncelerden doğan belâgat sanatları, anlatıma güçlü bir canlılık kazandırır. Sarf ve nahiv bilgilerini alan öğrencilerimizin bu önemli ilim hakkında da bilgi sahibi olmaları için elinizdeki kitap hazırlanmıştır. Kitapta, belâgatla ilgili temel konular ele alınmış, fazla teferruata girilmemiştir. Teferruat, meraklıları için ilerdeki aşamalara bırakılmıştır.


Book Name : ANLATIMLI BELAGAT
ISBN : 978-605-4988-47-1
Author : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Latif SOLMAZ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 212
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
SARF BİLGİSİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dondurma ve Sorbe
İstihbarat Araştırmaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hegemonya Karşı Hegemonya
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Selefilik
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kürt Tarihi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kurumlarda Değerler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
The Rise Of Populism
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eğitimde Dijitalleşme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İslamofobi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mevlana ve İslam
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kamus-ı Teşrih
Şehir ve Âlimleri
Ceride-i Rüsûmiye
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI BELAGAT
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
MUTUN VADİHA 2
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Ramazanoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika