ANLATIMLI BELAGAT

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Latif SOLMAZ

BUY

Belâgat, Arap dili için çok önemli ve yararlı bir ilimdir. Kur’an’ın mucize oluşu ve sözün güzeli, onun sayesinde bilinmekte ve anlaşılmaktadır. Sözün en güzeli, hoşlanmadığı için kulakların reddetmediği, zihinlerin de anlamak için yorulmadığıdır. Belâgat, sözün veya yazının güzellik ve etkinliğini sağlamak için başvurulan yolları inceleyip kurallara bağlar. Belâgat, cansız varlıkları canlandırır, gözle görülemeyen ruhsal durumları gözle görülür hale getirir, hayatın gerçeklerini hayalleştirir, yaşantılarımıza herkesin düşünemeyeceği bir güzellik verir. Duygu ve düşüncelerden doğan belâgat sanatları, anlatıma güçlü bir canlılık kazandırır. Sarf ve nahiv bilgilerini alan öğrencilerimizin bu önemli ilim hakkında da bilgi sahibi olmaları için elinizdeki kitap hazırlanmıştır. Kitapta, belâgatla ilgili temel konular ele alınmış, fazla teferruata girilmemiştir. Teferruat, meraklıları için ilerdeki aşamalara bırakılmıştır.


Book Name : ANLATIMLI BELAGAT
ISBN : 978-605-4988-47-1
Author : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Latif SOLMAZ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 212
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hile ve İç Denetim
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Şehir ve Âlimleri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
HIVAR VADİH
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Ceride-i Rüsûmiye
ANLATIMLI ARAPÇA
Eğitimde Dijitalleşme
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Mevlana ve İslam
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
MUTUN VADİHA 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sâhib Ata Araştırmaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İstihbarat Araştırmaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yöresel Çorba Tarifleri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Medya Tartışmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Eğitim Araştırmaları 2022
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hegemonya Karşı Hegemonya
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kamus-ı Teşrih
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
The Rise Of Populism
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dijitalleşme ve Yönetim
Selefilik
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dondurma ve Sorbe
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Ramazanoğulları Beyliği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Medıcal and Aromatıc Plants
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Konya Mutfak Kültürü
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kürt Tarihi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eğitim Araştırmaları-2023
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
SARF BİLGİSİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
MUTUN VADİHA 1
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Karamanoğulları Beyliği
İslamofobi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kurumlarda Değerler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken