Din Eğitiminin Güncel Problemleri

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR, Doç. Dr. M. Fatih TURANALP, Arş. Gör. Müslime ÖREKLİ

BUY

    Din eğitimi bilimi, kuramsal boyutu da içerisinde barındıran pratik araştırmalar yönüyle din olgusunu ve eğitim gerçekliğini geniş bir perspektifte ele alma imkânına sahiptir. Tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi bilimlerle paydaş olan ve konuları ele alış biçimiyle disiplinler arası bir bakış açısına sahip olan din eğitimi bilimi, alanın güncel problemleri üzerinde yaptığı araştırmalar ve elde ettiği sonuçlarla uygulama boyutunda bir gelişimi de hedeflemektedir. Aşkın boyutu olan din olgusunun insanla kesiştiği noktada bir de insandan insana geçişliliğin devreye girmesi yani örgün, yaygın ve informal yönüyle eğitim olgusunun alanın kapsamı içerisinde bulunması, din eğitimi bilimini geniş bir çerçeveye oturtmaktadır. Bu nedenle, alanın temel konuları kadar güncel gerçekliğin ve uygulama alanından devşirilen yeni verilerin de dikkate alınması gerekmektedir. 
    Din eğitimi alanının güncel problemlerine odaklanan ve örgün, yaygın ve informal din eğitimi alanlarında araştırma verilerini içeren bu eser, aynı zamanda din eğitimi tarihi ve din eğitimi felsefesi gibi alanlara da değinmek suretiyle din eğitimi bilimine güncel bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır. 


Book Name : Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ISBN : 978-625-8080-77-3
Author : Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR, Doç. Dr. M. Fatih TURANALP, Arş. Gör. Müslime ÖREKLİ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 370
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
HIVAR VADİH
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kürt Tarihi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kamus-ı Teşrih
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kurumlarda Değerler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Ceride-i Rüsûmiye
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Karamanoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Selefilik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Eğitim Araştırmaları 2022
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslamofobi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sâhib Ata Araştırmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
MUTUN VADİHA 2
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dondurma ve Sorbe
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Armağan Kültürü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Medya Tartışmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hile ve İç Denetim
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Medıcal and Aromatıc Plants
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Konya Mutfak Kültürü
SARF BİLGİSİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
MUTUN VADİHA 1
The Rise Of Populism
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eğitim Araştırmaları-2023
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Ramazanoğulları Beyliği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eğitimde Dijitalleşme
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI BELAGAT
İstihbarat Araştırmaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijitalleşme ve Yönetim
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)