Tıp Hukuku Temel Bilgiler

Prof. Dr. Müslim YURTÇU

BUY

Sağlık hizmetlerinde hasta-hekim ilişkileri çok önemlidir. Öncelikle doktorlar tedavide güncel bilgileri uygulayıp, hastaya kendi yakını gibi davranırlar. Hastasının garantörü olan doktor; işinin esasını usulünce uygulayıp, uzmanlık alanına göre değerlendirme yaparak adaletle çalışır ve hukukun üstünlüğünü (rule of law) esas alır. Sonra da hasta, seçtiği doktora güvenip tedavinin sonucuna razı olmak durumundadır. Hukuki müesseselerin sınırını dürüstlük kuralı ve iyiniyet belirler; “usul esasa mukaddemdir”. Kendimizi hastaneye ve adliyeye ilk kez gelenlerin yerine koyduğumuzda, birçok sorun kendiliğinden çözülür. Zaten hekimler ve hukukçular akıllı, anlayışlı, bağımsız, bilgili, dürüst, ehliyetli, eşitlikçi, güvenilir, korkusuz, liyakatli, onurlu, saygın, soğukkanlı, sözünden dönmez, tutarlı, tarafsız ve zeki oldukları sürece sorunlar azalır. Keza “dürüstlük kuralı” ve “güven”in gereği yapıldığında; değil yargılamaya, uzlaşının temeli olan “sulh hükümlerin efendisidir” uluslararası ilkesine bile ihtiyaç kalmayacaktır.
Kitapta hekimi yakından ilgilendiren hukuk konuları (Medeni, Anayasa, Türk Borçlar, Türk Ceza, Medeni Usul, Ceza Muhakemeleri, İdari Yargılama ve Sigorta Hukuku) hakkında kısa bilgiler verilmiştir.


Book Name : Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ISBN : 978-625-7517-43-0
Author : Prof. Dr. Müslim YURTÇU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 218
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Uygulamalı Hayvan Islahı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kurumlarda Değerler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
The Rise Of Populism
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kamus-ı Teşrih
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ANLATIMLI ARAPÇA
Ramazanoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Mutfak Kültürü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Medıcal and Aromatıc Plants
Eşrefoğulları Kitabı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dondurma ve Sorbe
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
MUTUN VADİHA 2
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İslamofobi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
LUĞATİ'L-ARABİYYE
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ANLATIMLI BELAGAT
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İstihbarat Araştırmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitimde Dijitalleşme
HIVAR VADİH
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selefilik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme