Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)

Doç. Dr. Yakup KAYA, Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU

BUY

Psikolojik savaş, stratejik iletişim ve posttruth'un kesişimi, kamuoyunu manipüle etmek ve stratejik hedeflere ulaşmak için propaganda ve yanlış bilgilendirmenin kullanılmasında görülebilir. Sosyal medyanın yükselişi ve çevrimiçi bilginin çoğalması, hükümetlerin, kuruluşların ve bireylerin yanlış bilgi ve propaganda yaymasını kolaylaştırdı. Bu, psikolojik savaşın ve stratejik iletişimin demokratik toplumlar üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri ve posttruth'un yayılmasıyla mücadelenin zorlukları hakkında endişelere yol açtı. Genel olarak, psikolojik savaş, stratejik iletişim ve posttruth, kamuoyunu önemli ölçüde etkileme ve toplumsal tutum ve davranışları şekillendirme potansiyeline sahip karmaşık ve çok yönlü olgulardır. Bu kavramların kesiştiği ve toplumu etkilediği yolları anlamak, günümüzün bilgiye doymuş dünyasında çok önemlidir.


Book Name : Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
ISBN : 978-625-6960-38-1
Author : Doç. Dr. Yakup KAYA, Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 440
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ANLATIMLI BELAGAT
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Ceride-i Rüsûmiye
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Karamanoğulları Beyliği
İslamofobi
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Turizm Rehberi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Mutfak Kültürü
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
SARF BİLGİSİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eğitimde Dijitalleşme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Yöresel Çorba Tarifleri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kamus-ı Teşrih
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijitalleşme ve Yönetim
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sosyal Yaşam ve Kadın
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selefilik
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kurumlarda Değerler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Ramazanoğulları Beyliği
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
The Rise Of Populism
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Armağan Kültürü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitim Araştırmaları 2022
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
MUTUN VADİHA 1
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Şehir ve Âlimleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dondurma ve Sorbe
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kürt Tarihi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Medya Tartışmaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sâhib Ata Araştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 2
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hile ve İç Denetim
İstihbarat Araştırmaları
Mevlana ve İslam
İNŞÂU’L-VÂDIH 2