Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)

Hande GÜNDÜZ

BUY

18 Mayıs 1944 tarihinde ata topraklarından acımasızca sürülen Kırım Türkleri, yıllar sonra hem itibarlarını yeniden elde etmek hem de Kırım'a dönmek için Sovyet yönetimine karşı büyük bir mücadele başlatmışlardır. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu önderliğinde oluşturulan Millî Hareket kapsamında birçok kadın da 1950'den itibaren vatan mücadelesi safında yerini almıştır. Onlar ilk olarak sürgün edildikleri bölgelerde kısa süreliğine de olsa yeni bir yaşam tarzı oluşturmuş akabinde ise yapacakları faaliyetlerle ilgili bir taslak hazırlamışlardır. Bu anlamda öncelikle ev toplantıları düzenlenmiş, metinlerin yazımı ve çoğaltma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Özellikle her bir kadın gösteri ve mitinglerde farklı bir vazifeyle görevlendirilerek meydanlarda taleplerini dile getirmişlerdir. Kırım Türklerinin, Kırım'a yerleşmelerini engelleyen 5 Eylül 1967 Kararnamesi'nden sonra ise zirveye ulaşan Millî Hareket neticesinde birçok kişi Kırım'a dönmeyi başarmıştır. Ancak o dönemde insanların Kırım'da ne barınabilecekleri bir evleri ne de ev kurmaya yetecek kadar maddi gelirleri veya malzemeleri vardı. Bu anlamda yine kadınların gayretleriyle kurulan gruplar aracılığıyla mesele bir nebze de olsun çözüme kavuşturulmuş ve binlerce kadın Kırım'da olmanın mutluluğuna erişmiştir. 


Book Name : Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
ISBN : 978-625-6960-55-8
Author : Hande GÜNDÜZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 132
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ANLATIMLI BELAGAT
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selefilik
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kurumlarda Değerler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Armağan Kültürü
HIVAR VADİH
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
The Rise Of Populism
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Konya Turizm Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Kürt Tarihi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Eğitimde Dijitalleşme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dondurma ve Sorbe
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Medıcal and Aromatıc Plants
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijitalleşme ve Yönetim
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Mutfak Kültürü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Şehir ve Âlimleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İstihbarat Araştırmaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
MUTUN VADİHA 1
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Medya Tartışmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eğitim Araştırmaları 2022
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Eğitim Araştırmaları-2023
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Mevlana ve İslam
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İslamofobi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Ceride-i Rüsûmiye
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
MUTUN VADİHA 2
Kamus-ı Teşrih
Yöresel Çorba Tarifleri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sâhib Ata Araştırmaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hile ve İç Denetim
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
SARF BİLGİSİ
Uygulamalı Hayvan Islahı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler