Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)

Hande GÜNDÜZ

BUY

18 Mayıs 1944 tarihinde ata topraklarından acımasızca sürülen Kırım Türkleri, yıllar sonra hem itibarlarını yeniden elde etmek hem de Kırım'a dönmek için Sovyet yönetimine karşı büyük bir mücadele başlatmışlardır. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu önderliğinde oluşturulan Millî Hareket kapsamında birçok kadın da 1950'den itibaren vatan mücadelesi safında yerini almıştır. Onlar ilk olarak sürgün edildikleri bölgelerde kısa süreliğine de olsa yeni bir yaşam tarzı oluşturmuş akabinde ise yapacakları faaliyetlerle ilgili bir taslak hazırlamışlardır. Bu anlamda öncelikle ev toplantıları düzenlenmiş, metinlerin yazımı ve çoğaltma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Özellikle her bir kadın gösteri ve mitinglerde farklı bir vazifeyle görevlendirilerek meydanlarda taleplerini dile getirmişlerdir. Kırım Türklerinin, Kırım'a yerleşmelerini engelleyen 5 Eylül 1967 Kararnamesi'nden sonra ise zirveye ulaşan Millî Hareket neticesinde birçok kişi Kırım'a dönmeyi başarmıştır. Ancak o dönemde insanların Kırım'da ne barınabilecekleri bir evleri ne de ev kurmaya yetecek kadar maddi gelirleri veya malzemeleri vardı. Bu anlamda yine kadınların gayretleriyle kurulan gruplar aracılığıyla mesele bir nebze de olsun çözüme kavuşturulmuş ve binlerce kadın Kırım'da olmanın mutluluğuna erişmiştir. 


Book Name : Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
ISBN : 978-625-6960-55-8
Author : Hande GÜNDÜZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 132
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Turizm Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sâhib Ata Araştırmaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Eğitimde Dijitalleşme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Şehir ve Âlimleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Sosyal Yaşam ve Kadın
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Mevlana ve İslam
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kamus-ı Teşrih
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kurumlarda Değerler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dondurma ve Sorbe
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hile ve İç Denetim
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
MUTUN VADİHA 2
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eşrefoğulları Kitabı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Eğitim Araştırmaları 2022
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijitalleşme ve Yönetim
MUTUN VADİHA 1
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Medya Tartışmaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Mutfak Kültürü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitim Araştırmaları-2023
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
The Rise Of Populism
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Karamanoğulları Beyliği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Ceride-i Rüsûmiye
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ANLATIMLI ARAPÇA
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
HIVAR VADİH
İslamofobi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kürt Tarihi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
SARF BİLGİSİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ANLATIMLI BELAGAT
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uygulamalı Hayvan Islahı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Medıcal and Aromatıc Plants
Armağan Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selefilik
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar