Dijital Çağda Finansal Sorunlar

Ali DERAN, Egemen İPEK

BUY

İnsanlık tarihinde bakıldığında salgın hastalıkların da toplumsal yaşam ile ekonomik ve finansal yapılar üzerinde önemli etkilerininolduğu görülmektedir. Örneğin veba, kolera, çiçek hastalığı, tifüs ve İspanyol gribi gibi salgınların tarihi süreç içerisinde birçok can kaybına yol açarken toplumsal yaşam ile ekonomi ve finans alanında birçok sorunun yaşanmasına yol açmıştır. Günümüze yaşanan Covid-19 salgını da bu salgınlardan biri olup hem toplumsal yaşamı ve hem de ticari hayatı doğrudan etkilediğine hep birlikte şahit oluyoruz.
Bu kitap kapsamında bulunan ve on başlıkta incelenen bir birinden değerli konular, günümüzde Covid-19 salgını dahil dijital çağda yaşanan gelişmelerin yaratmış olduğu finansal sorunlara yönelik tespitler ve çözüm önerileri içermekte olup Tarsus Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi kongresinde sunulmuş olan özet bildirilerin geliştirilmiş halidir. Kitap dahilinde bulunan konular güncel finansal sorunları bilimsel esaslara göre ele almış olup okuyuculara yararlı olması ve yeni yapılacak olan çalışmalara rehberlik etmesi beklenmektedir.


Book Name : Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ISBN : 978-625-7517-53-9
Author : Ali DERAN, Egemen İPEK
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 282
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uygulamalı Hayvan Islahı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Ceride-i Rüsûmiye
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Ramazanoğulları Beyliği
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ANLATIMLI BELAGAT
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
Kamus-ı Teşrih
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Karamanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hegemonya Karşı Hegemonya
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ANLATIMLI ARAPÇA
The Rise Of Populism
İstihbarat Araştırmaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Mutfak Kültürü
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Eğitimde Dijitalleşme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 2
SARF BİLGİSİ
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kurumlarda Değerler
MUTUN VADİHA 1
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Mevlana ve İslam
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kürt Tarihi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları