Dijital Çağda Finansal Sorunlar

Ali DERAN, Egemen İPEK

BUY

İnsanlık tarihinde bakıldığında salgın hastalıkların da toplumsal yaşam ile ekonomik ve finansal yapılar üzerinde önemli etkilerininolduğu görülmektedir. Örneğin veba, kolera, çiçek hastalığı, tifüs ve İspanyol gribi gibi salgınların tarihi süreç içerisinde birçok can kaybına yol açarken toplumsal yaşam ile ekonomi ve finans alanında birçok sorunun yaşanmasına yol açmıştır. Günümüze yaşanan Covid-19 salgını da bu salgınlardan biri olup hem toplumsal yaşamı ve hem de ticari hayatı doğrudan etkilediğine hep birlikte şahit oluyoruz.
Bu kitap kapsamında bulunan ve on başlıkta incelenen bir birinden değerli konular, günümüzde Covid-19 salgını dahil dijital çağda yaşanan gelişmelerin yaratmış olduğu finansal sorunlara yönelik tespitler ve çözüm önerileri içermekte olup Tarsus Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi kongresinde sunulmuş olan özet bildirilerin geliştirilmiş halidir. Kitap dahilinde bulunan konular güncel finansal sorunları bilimsel esaslara göre ele almış olup okuyuculara yararlı olması ve yeni yapılacak olan çalışmalara rehberlik etmesi beklenmektedir.


Book Name : Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ISBN : 978-625-7517-53-9
Author : Ali DERAN, Egemen İPEK
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 282
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Ramazanoğulları Beyliği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Armağan Kültürü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Konya Mutfak Kültürü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
İstihbarat Araştırmaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kurumlarda Değerler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
SARF BİLGİSİ
Karamanoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve Yönetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
The Rise Of Populism
ANLATIMLI BELAGAT
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI ARAPÇA
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selefilik
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Eğitim Araştırmaları 2022
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dondurma ve Sorbe
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Medya Tartışmaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kürt Tarihi
MUTUN VADİHA 2
MUTUN VADİHA 1
Yöresel Çorba Tarifleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Konya Turizm Rehberi
Kamus-ı Teşrih
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Medıcal and Aromatıc Plants
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler