Konya Mutfak Kültürü

Ümit SORMAZ

BUY

Konya yemek kültürü hem Selçuklu saraylarının, Mevlevi adetlerinin hem de Osmanlı mutfak kültürürün etkisi ile şekillenmiştir. Konya mutfağı Türkiye genelinde tanınan ve beğenilen önemli mutfaklardan biridir. OIdukça geniş bir alan üzerinde bulunan şehirde farklı bölgelerde oldukça farklı lezzetler mutfak kültürüne katkı sağlamıştır. Ova ve dağ köyleri arasındaki farklılıklar mutfağa da yansımakta ve Konya yemek kültürürün zengin ve çeşitli olmasını sağlamıştır. Hem bozkırın etkileri hem Toroların muhteşem doğası ve bu iki farklı bölgenin birbirinden etkilenmesi Konya'nın bir ucundan diğerine farklı ve özel yemek kültürlerinin oluşmasını sağlamıştır. Bu eser, Konya yemek kültürü ve Konya mutfağının gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.


Book Name : Konya Mutfak Kültürü
ISBN : 978-605-4988-37-2
Author : Ümit SORMAZ
Number of Prints : 1
Paper : Mat Kuşe
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 21x24,5
Number of Pages : 118
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
MUTUN VADİHA 1
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kamus-ı Teşrih
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
MUTUN VADİHA 2
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Konya Turizm Rehberi
İslamofobi
SARF BİLGİSİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitimde Dijitalleşme
HIVAR VADİH
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Eğitim Araştırmaları 2022
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Ramazanoğulları Beyliği
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijitalleşme ve Yönetim
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Ceride-i Rüsûmiye
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Medya Tartışmaları
Selefilik
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kürt Tarihi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Karamanoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dondurma ve Sorbe
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kurumlarda Değerler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Mutfak Kültürü
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hile ve İç Denetim
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
The Rise Of Populism
Eşrefoğulları Kitabı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ANLATIMLI BELAGAT
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eğitim Araştırmaları-2023
ANLATIMLI ARAPÇA
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Medıcal and Aromatıc Plants
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Armağan Kültürü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Uygulamalı Hayvan Islahı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Şehir ve Âlimleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme