Konya Mutfak Kültürü

Ümit SORMAZ

BUY

Konya yemek kültürü hem Selçuklu saraylarının, Mevlevi adetlerinin hem de Osmanlı mutfak kültürürün etkisi ile şekillenmiştir. Konya mutfağı Türkiye genelinde tanınan ve beğenilen önemli mutfaklardan biridir. OIdukça geniş bir alan üzerinde bulunan şehirde farklı bölgelerde oldukça farklı lezzetler mutfak kültürüne katkı sağlamıştır. Ova ve dağ köyleri arasındaki farklılıklar mutfağa da yansımakta ve Konya yemek kültürürün zengin ve çeşitli olmasını sağlamıştır. Hem bozkırın etkileri hem Toroların muhteşem doğası ve bu iki farklı bölgenin birbirinden etkilenmesi Konya'nın bir ucundan diğerine farklı ve özel yemek kültürlerinin oluşmasını sağlamıştır. Bu eser, Konya yemek kültürü ve Konya mutfağının gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.


Book Name : Konya Mutfak Kültürü
ISBN : 978-605-4988-37-2
Author : Ümit SORMAZ
Number of Prints : 1
Paper : Mat Kuşe
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 21x24,5
Number of Pages : 118
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Ramazanoğulları Beyliği
HIVAR VADİH
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijitalleşme ve Yönetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SARF BİLGİSİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Mevlana ve İslam
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Armağan Kültürü
Eğitim Araştırmaları 2022
Yöresel Çorba Tarifleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ANLATIMLI BELAGAT
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İslamofobi
Konya Mutfak Kültürü
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sâhib Ata Araştırmaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Eğitimde Dijitalleşme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Şehir ve Âlimleri
Kamus-ı Teşrih
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI ARAPÇA
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Medya Tartışmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kurumlarda Değerler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İstihbarat Araştırmaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
MUTUN VADİHA 1
MUTUN VADİHA 2
Dondurma ve Sorbe
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Konya Turizm Rehberi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Karamanoğulları Beyliği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selefilik
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ