Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları

Doç. Dr. Murat AK, Hasan CANSIZ

BUY

İslam düşüncesi külli perspektif sahibi klasik yöntemlerle, faydayı ve işlevselliği önceleyen çağdaş yöntemler arasında sıkışmış durumdadır. İlahiyat eğitimi alanında meseleye bakıldığında gerek müfredat gerekse dini algı bakımından pek çok sorunun olduğu görülmektedir. İşte böyle önemli bir konuyu gündeme getirmek, farklı görüşleri ortaya koymak ve değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları" konulu toplantı yapılmıştır. Bu kitap toplantı konularının derlemesiyle ortaya çıkmıştır.


Book Name : Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ISBN : 978-605-4988-08-2
Author : Doç. Dr. Murat AK, Hasan CANSIZ
Number of Prints : 2. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 24 cm x 16 cm
Number of Pages : 325
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selefilik
SARF BİLGİSİ
ANLATIMLI BELAGAT
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
HIVAR VADİH
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kürt Tarihi
Eğitimde Dijitalleşme
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
MUTUN VADİHA 1
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
The Rise Of Populism
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Ceride-i Rüsûmiye
Yöresel Çorba Tarifleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sosyal Yaşam ve Kadın
İslamofobi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Armağan Kültürü
Sâhib Ata Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eşrefoğulları Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ramazanoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları 2022
Konya Mutfak Kültürü
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Konya Turizm Rehberi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Medıcal and Aromatıc Plants
Eğitim Araştırmaları-2023
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Şehir ve Âlimleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İstihbarat Araştırmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dondurma ve Sorbe
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kamus-ı Teşrih
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
MUTUN VADİHA 2
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijitalleşme ve Yönetim
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hile ve İç Denetim
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Mevlana ve İslam
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hegemonya Karşı Hegemonya
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Medya Tartışmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kurumlarda Değerler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar