Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları

Doç. Dr. Murat AK, Hasan CANSIZ

İslam düşüncesi külli perspektif sahibi klasik yöntemlerle, faydayı ve işlevselliği önceleyen çağdaş yöntemler arasında sıkışmış durumdadır. İlahiyat eğitimi alanında meseleye bakıldığında gerek müfredat gerekse dini algı bakımından pek çok sorunun olduğu görülmektedir. İşte böyle önemli bir konuyu gündeme getirmek, farklı görüşleri ortaya koymak ve değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları" konulu toplantı yapılmıştır. Bu kitap toplantı konularının derlemesiyle ortaya çıkmıştır.


Kitap Adı : Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ISBN : 978-605-4988-08-2
Yazar : Doç. Dr. Murat AK, Hasan CANSIZ
Baskı Sayısı : 2. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 24 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı : 325
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ANLATIMLI BELAGAT
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
HIVAR VADİH
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
SARF BİLGİSİ
Selefilik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
MUTUN VADİHA 2
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Medıcal and Aromatıc Plants
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Şehir ve Âlimleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kamus-ı Teşrih
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Ramazanoğulları Beyliği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Mutfak Kültürü
MUTUN VADİHA 1
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eşrefoğulları Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
The Rise Of Populism
ANLATIMLI ARAPÇA
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Mevlana ve İslam
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dondurma ve Sorbe
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kurumlarda Değerler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ceride-i Rüsûmiye
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ