Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları

Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ

BUY

Bazı dikenler öteden beri kutsal dinlerin peygamberi ve kutsal değerleri ile özdeşleştirilmiş ve bazılarına kutsallık atfeden isimler verilmiştir (Silybum marianum gibi). Günümüzün modern teknolojileri ile yapılan fitokimyasal analizler, dikenlerin çok sayıda tıbbi tedavide kullanılabilen bileşen içerdiğini ortaya koymuştur. Bu bileşenlerin kanser önleyici, bakteri öldürücü, sakinleştirici, antioksidant etkileri gün geçtikçe deneysel ve klinik çalışmalarla ortaya konulmaktadır. ABD, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin bir kısmının dikenlerin tedavi amaçlı kullanımını resmi olarak önerdikleri bilinmektedir. Meryemana dikeni ve diğer bir kısım dikenlerden elde edilen preparasyonlar geleneksel ve modern tıpta tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Tedavi amaçlı kullanılan bu dikenlerinin bazılarının ülkemizde yaygın olarak bulunma olup, bunların tıbbi kullanımları esas alınarak ekonomiye kazandırılması büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle yerli, yabancı akademisyen, doğasever ve dikenlerle ilgi duyan okuyuculara yaralı olması amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Bölge bitkilerinin tıbbi özelliklerine yönelik “Ermenek (Taşeli Bölgesinde yetişen Bazi Endemik Bitkiler, Torosların Gizemli Bitkileri, Orta Torosların Şifalı Bitkileri Cilt-1, Cilt-2, Orta Torosların Şifalı Dağ çayları ve Kekikleri” gibi çalışmaları bulunan yazarlar, yaralı olacağını umdukları Türkçe-İngilizce hazırlanmış bu çalışmayı sizlere sunmaktan büyük mutluluk duymaktadır,


Book Name : Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ISBN : 978-625-6960-87-9
Author : Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ
Number of Prints : 1
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 672
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Şehir ve Âlimleri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ANLATIMLI BELAGAT
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Armağan Kültürü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
The Rise Of Populism
Uygulamalı Hayvan Islahı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
MUTUN VADİHA 2
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
MUTUN VADİHA 1
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Mevlana ve İslam
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Ceride-i Rüsûmiye
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eşrefoğulları Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kurumlarda Değerler
Eğitimde Dijitalleşme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sâhib Ata Araştırmaları
Medya Tartışmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Hile ve İç Denetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kürt Tarihi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Turizm Rehberi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Selefilik
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dondurma ve Sorbe
SARF BİLGİSİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
HIVAR VADİH
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitim Araştırmaları-2023
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İslamofobi
İstihbarat Araştırmaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Ramazanoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yöresel Çorba Tarifleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve Yönetim
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II