Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları

Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ

BUY

Bazı dikenler öteden beri kutsal dinlerin peygamberi ve kutsal değerleri ile özdeşleştirilmiş ve bazılarına kutsallık atfeden isimler verilmiştir (Silybum marianum gibi). Günümüzün modern teknolojileri ile yapılan fitokimyasal analizler, dikenlerin çok sayıda tıbbi tedavide kullanılabilen bileşen içerdiğini ortaya koymuştur. Bu bileşenlerin kanser önleyici, bakteri öldürücü, sakinleştirici, antioksidant etkileri gün geçtikçe deneysel ve klinik çalışmalarla ortaya konulmaktadır. ABD, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin bir kısmının dikenlerin tedavi amaçlı kullanımını resmi olarak önerdikleri bilinmektedir. Meryemana dikeni ve diğer bir kısım dikenlerden elde edilen preparasyonlar geleneksel ve modern tıpta tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Tedavi amaçlı kullanılan bu dikenlerinin bazılarının ülkemizde yaygın olarak bulunma olup, bunların tıbbi kullanımları esas alınarak ekonomiye kazandırılması büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle yerli, yabancı akademisyen, doğasever ve dikenlerle ilgi duyan okuyuculara yaralı olması amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Bölge bitkilerinin tıbbi özelliklerine yönelik “Ermenek (Taşeli Bölgesinde yetişen Bazi Endemik Bitkiler, Torosların Gizemli Bitkileri, Orta Torosların Şifalı Bitkileri Cilt-1, Cilt-2, Orta Torosların Şifalı Dağ çayları ve Kekikleri” gibi çalışmaları bulunan yazarlar, yaralı olacağını umdukları Türkçe-İngilizce hazırlanmış bu çalışmayı sizlere sunmaktan büyük mutluluk duymaktadır,


Book Name : Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ISBN : 978-625-6960-87-9
Author : Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ
Number of Prints : 1
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 672
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

MUTUN VADİHA 2
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eğitimde Dijitalleşme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
The Rise Of Populism
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Eğitim Araştırmaları-2023
Ceride-i Rüsûmiye
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
HIVAR VADİH
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Sâhib Ata Araştırmaları
Ramazanoğulları Beyliği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eğitim Araştırmaları 2022
Dondurma ve Sorbe
Şehir ve Âlimleri
Konya Turizm Rehberi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medya Tartışmaları
Hile ve İç Denetim
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Mutfak Kültürü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İstihbarat Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kürt Tarihi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Karamanoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Eşrefoğulları Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kurumlarda Değerler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kamus-ı Teşrih
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Armağan Kültürü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selefilik
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Medıcal and Aromatıc Plants
SARF BİLGİSİ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
MUTUN VADİHA 1
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI ARAPÇA
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İslamofobi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Yöresel Çorba Tarifleri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ANLATIMLI BELAGAT
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler