Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları

Müşerref YARDIM, Ümran Münire KAHRAMAN, Ruhi Can ALKIN

Bu eser, üniversitemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin okul ve kent hayatına uyum sorunlarına dair genel bir bakış açısı sağlamak adına ortaya çıkmıştır. Nicel bir saha çalışması vesilesiyle, uluslararası öğrencilerimizin yaşadıkları problemlere ışık tutulmuş ve bu konuda alınması gereken önlemler açık yüreklilikle dile getirilmiştir. Bu açıdan mevcut çalışma, diğer üniversitelerimize örnek olma potansiyeli taşımaktadır. Bu ve benzeri çalışmalar, ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin yaşadıkları problemleri bilimsel yollarla ortaya koyacak ve bu sayede alınması gereken önlemler daha da netleşecektir. Bu çabaların, ülkemizin uluslararası öğrenci politikasına doğrudan ve dolaylı yoldan katkı sağlayacak bir adım olacağı öngörülmektedir.


Kitap Adı : Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ISBN : 978-605-4988-39-6
Yazar : Müşerref YARDIM, Ümran Münire KAHRAMAN, Ruhi Can ALKIN
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 124
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eşrefoğulları Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Konya Turizm Rehberi
Kurumlarda Değerler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
The Rise Of Populism
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ANLATIMLI BELAGAT
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selefilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Eğitimde Dijitalleşme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sosyal Yaşam ve Kadın
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Medıcal and Aromatıc Plants
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Ramazanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 2
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İstihbarat Araştırmaları
Mevlana ve İslam
Konya Mutfak Kültürü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yöresel Çorba Tarifleri
SARF BİLGİSİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
MUTUN VADİHA 1
ANLATIMLI ARAPÇA
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
HIVAR VADİH
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar