Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları

Müşerref YARDIM, Ümran Münire KAHRAMAN, Ruhi Can ALKIN

BUY

Bu eser, üniversitemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin okul ve kent hayatına uyum sorunlarına dair genel bir bakış açısı sağlamak adına ortaya çıkmıştır. Nicel bir saha çalışması vesilesiyle, uluslararası öğrencilerimizin yaşadıkları problemlere ışık tutulmuş ve bu konuda alınması gereken önlemler açık yüreklilikle dile getirilmiştir. Bu açıdan mevcut çalışma, diğer üniversitelerimize örnek olma potansiyeli taşımaktadır. Bu ve benzeri çalışmalar, ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin yaşadıkları problemleri bilimsel yollarla ortaya koyacak ve bu sayede alınması gereken önlemler daha da netleşecektir. Bu çabaların, ülkemizin uluslararası öğrenci politikasına doğrudan ve dolaylı yoldan katkı sağlayacak bir adım olacağı öngörülmektedir.


Book Name : Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ISBN : 978-605-4988-39-6
Author : Müşerref YARDIM, Ümran Münire KAHRAMAN, Ruhi Can ALKIN
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 124
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Medıcal and Aromatıc Plants
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Mevlana ve İslam
Selefilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yöresel Çorba Tarifleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
The Rise Of Populism
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kurumlarda Değerler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Şehir ve Âlimleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 2
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Sosyal Yaşam ve Kadın
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dondurma ve Sorbe
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
HIVAR VADİH
Kamus-ı Teşrih
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ANLATIMLI BELAGAT
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Mutfak Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İslamofobi
Kürt Tarihi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Eşrefoğulları Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Uygulamalı Hayvan Islahı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İstihbarat Araştırmaları
Ramazanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ceride-i Rüsûmiye
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Konya Turizm Rehberi
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım