İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme

Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Dr. Cuma DEMİRTAŞ

BUY

İnsanları, toplumları ve ekonomileri etkileyen ve amansız bir şekilde devam eden iklim değişikliğini dikkate almak ve iklim değişikliği ile ilgili çözüm yolları aramak elzem görünmektedir. Çünkü bugün gerekli önlemler alınmazsa, gelecekte bu etkilere uyum sağlamak daha zor ve maliyetli olacaktır. Bu kapsamda gerek bilimsel anlamda gerekse de siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda gerekli çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda mevcut çalışma iklim değişikliğinin sektörel ekonomik etkilerini teorik ve ampirik açıdan incelemektedir.
 


Book Name : İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ISBN : 978-625-8080-09-4
Author : Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Dr. Cuma DEMİRTAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 214
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Ceride-i Rüsûmiye
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SARF BİLGİSİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İslamofobi
Eşrefoğulları Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kamus-ı Teşrih
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI BELAGAT
The Rise Of Populism
ANLATIMLI ARAPÇA
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Karamanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Mutfak Kültürü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Mevlana ve İslam
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
HIVAR VADİH
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selefilik
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
MUTUN VADİHA 1
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eğitimde Dijitalleşme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uygulamalı Hayvan Islahı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
Konya Turizm Rehberi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İstihbarat Araştırmaları
Şehir ve Âlimleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kürt Tarihi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Ramazanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sosyal Yaşam ve Kadın
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler