İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme

Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Dr. Cuma DEMİRTAŞ

BUY

İnsanları, toplumları ve ekonomileri etkileyen ve amansız bir şekilde devam eden iklim değişikliğini dikkate almak ve iklim değişikliği ile ilgili çözüm yolları aramak elzem görünmektedir. Çünkü bugün gerekli önlemler alınmazsa, gelecekte bu etkilere uyum sağlamak daha zor ve maliyetli olacaktır. Bu kapsamda gerek bilimsel anlamda gerekse de siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda gerekli çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda mevcut çalışma iklim değişikliğinin sektörel ekonomik etkilerini teorik ve ampirik açıdan incelemektedir.
 


Book Name : İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ISBN : 978-625-8080-09-4
Author : Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Dr. Cuma DEMİRTAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 214
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI ARAPÇA
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Medya Tartışmaları
Kamus-ı Teşrih
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Ramazanoğulları Beyliği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İslamofobi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Uygulamalı Hayvan Islahı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Selefilik
Konya Mutfak Kültürü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eğitim Araştırmaları 2022
Konya Turizm Rehberi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Mevlana ve İslam
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
SARF BİLGİSİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yöresel Çorba Tarifleri
The Rise Of Populism
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kurumlarda Değerler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kürt Tarihi
İstihbarat Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Armağan Kültürü
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Karamanoğulları Beyliği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Ceride-i Rüsûmiye
Eşrefoğulları Kitabı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
MUTUN VADİHA 1
Şehir ve Âlimleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Medıcal and Aromatıc Plants
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
MUTUN VADİHA 2
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ANLATIMLI BELAGAT
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)