İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme

Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Dr. Cuma DEMİRTAŞ

BUY

İnsanları, toplumları ve ekonomileri etkileyen ve amansız bir şekilde devam eden iklim değişikliğini dikkate almak ve iklim değişikliği ile ilgili çözüm yolları aramak elzem görünmektedir. Çünkü bugün gerekli önlemler alınmazsa, gelecekte bu etkilere uyum sağlamak daha zor ve maliyetli olacaktır. Bu kapsamda gerek bilimsel anlamda gerekse de siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda gerekli çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda mevcut çalışma iklim değişikliğinin sektörel ekonomik etkilerini teorik ve ampirik açıdan incelemektedir.
 


Book Name : İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ISBN : 978-625-8080-09-4
Author : Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Dr. Cuma DEMİRTAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 214
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Eğitim Araştırmaları 2022
Sâhib Ata Araştırmaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Konya Mutfak Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kürt Tarihi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Karamanoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kurumlarda Değerler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Armağan Kültürü
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Mevlana ve İslam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Ramazanoğulları Beyliği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dondurma ve Sorbe
Dijitalleşme ve Yönetim
Eşrefoğulları Kitabı
İstihbarat Araştırmaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eğitim Araştırmaları-2023
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
MUTUN VADİHA 2
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
SARF BİLGİSİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ANLATIMLI BELAGAT
Kamus-ı Teşrih
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Şehir ve Âlimleri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Selefilik
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
The Rise Of Populism
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Medıcal and Aromatıc Plants
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İslamofobi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Medya Tartışmaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ceride-i Rüsûmiye
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hile ve İç Denetim
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Eğitimde Dijitalleşme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Turizm Rehberi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
MUTUN VADİHA 1
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
HIVAR VADİH
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği