Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım

Osman BOZDEMİR

Sevgili çocuklar, anneler ve babalar haydi Harmanbiş’le, oyuna ve eğlenceye koşalım, çocukluğumuzun oyunlarını hep birlikte oynayalım. Harmanbiş, 9 kategoriden ve 99 oyundan oluşmaktadır. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkısı Pedagog onaylıdır. Harmanbiş, Çocukları sokağa çağırıyor.
Haydi, çocuklar haydi! Oyun zamanı. Bu kitap kapsamlı ve titiz bir çalışmanın sonucu olarak, sadece çocuklar için değil, eğitimle uğraşanlara, annelere ve babalara da sesleniyor. Çocukluğumuzda oynadığımız oyunları eğlenceli bir şekilde öğrenip, öğretmemizi sağlıyor. Bildiğiniz gibi oyun, çocuk gelişiminde, hava ve su kadar önemlidir. Günümüz çağının içinde bulunduğu sanal ortamdan çocuğumuzu çekip almalıyız. Bunun içinde, onlarla oyunlar oynayıp eğlenceli zamanlar geçirmeliyiz. Haydi, o zaman, oyun zamanı, Harmanbiş’le oyun ve eğlence başlıyor.


Kitap Adı : Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ISBN : 978-605-4988-44-0
Yazar : Osman BOZDEMİR
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 248
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
The Rise Of Populism
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Mevlana ve İslam
Hegemonya Karşı Hegemonya
MUTUN VADİHA 1
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kurumlarda Değerler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
SARF BİLGİSİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Medıcal and Aromatıc Plants
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yöresel Çorba Tarifleri
Şehir ve Âlimleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Eğitimde Dijitalleşme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
Ceride-i Rüsûmiye
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI ARAPÇA
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kamus-ı Teşrih
ANLATIMLI BELAGAT
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
HIVAR VADİH
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Ramazanoğulları Beyliği
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY