Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım

Osman BOZDEMİR

BUY

Sevgili çocuklar, anneler ve babalar haydi Harmanbiş’le, oyuna ve eğlenceye koşalım, çocukluğumuzun oyunlarını hep birlikte oynayalım. Harmanbiş, 9 kategoriden ve 99 oyundan oluşmaktadır. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkısı Pedagog onaylıdır. Harmanbiş, Çocukları sokağa çağırıyor.
Haydi, çocuklar haydi! Oyun zamanı. Bu kitap kapsamlı ve titiz bir çalışmanın sonucu olarak, sadece çocuklar için değil, eğitimle uğraşanlara, annelere ve babalara da sesleniyor. Çocukluğumuzda oynadığımız oyunları eğlenceli bir şekilde öğrenip, öğretmemizi sağlıyor. Bildiğiniz gibi oyun, çocuk gelişiminde, hava ve su kadar önemlidir. Günümüz çağının içinde bulunduğu sanal ortamdan çocuğumuzu çekip almalıyız. Bunun içinde, onlarla oyunlar oynayıp eğlenceli zamanlar geçirmeliyiz. Haydi, o zaman, oyun zamanı, Harmanbiş’le oyun ve eğlence başlıyor.


Book Name : Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ISBN : 978-605-4988-44-0
Author : Osman BOZDEMİR
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 248
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

İslamofobi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
MUTUN VADİHA 1
Kürt Tarihi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
SARF BİLGİSİ
Şehir ve Âlimleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Eşrefoğulları Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ANLATIMLI ARAPÇA
Kurumlarda Değerler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Eğitim Araştırmaları-2023
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
HIVAR VADİH
Selefilik
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Turizm Rehberi
Yöresel Çorba Tarifleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
The Rise Of Populism
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Mevlana ve İslam
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Konya Mutfak Kültürü
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Armağan Kültürü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Karamanoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Ceride-i Rüsûmiye
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hile ve İç Denetim
Kamus-ı Teşrih
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
MUTUN VADİHA 2
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Medya Tartışmaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân