Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım

Osman BOZDEMİR

BUY

Sevgili çocuklar, anneler ve babalar haydi Harmanbiş’le, oyuna ve eğlenceye koşalım, çocukluğumuzun oyunlarını hep birlikte oynayalım. Harmanbiş, 9 kategoriden ve 99 oyundan oluşmaktadır. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkısı Pedagog onaylıdır. Harmanbiş, Çocukları sokağa çağırıyor.
Haydi, çocuklar haydi! Oyun zamanı. Bu kitap kapsamlı ve titiz bir çalışmanın sonucu olarak, sadece çocuklar için değil, eğitimle uğraşanlara, annelere ve babalara da sesleniyor. Çocukluğumuzda oynadığımız oyunları eğlenceli bir şekilde öğrenip, öğretmemizi sağlıyor. Bildiğiniz gibi oyun, çocuk gelişiminde, hava ve su kadar önemlidir. Günümüz çağının içinde bulunduğu sanal ortamdan çocuğumuzu çekip almalıyız. Bunun içinde, onlarla oyunlar oynayıp eğlenceli zamanlar geçirmeliyiz. Haydi, o zaman, oyun zamanı, Harmanbiş’le oyun ve eğlence başlıyor.


Book Name : Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ISBN : 978-605-4988-44-0
Author : Osman BOZDEMİR
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 248
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hile ve İç Denetim
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Karamanoğulları Beyliği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
MUTUN VADİHA 1
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI ARAPÇA
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İslamofobi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Medya Tartışmaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kurumlarda Değerler
Yöresel Çorba Tarifleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Armağan Kültürü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dondurma ve Sorbe
Dijitalleşme ve Yönetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kürt Tarihi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
HIVAR VADİH
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Ramazanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selefilik
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
SARF BİLGİSİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Eğitim Araştırmaları-2023
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
The Rise Of Populism
Kamus-ı Teşrih
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eşrefoğulları Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
ANLATIMLI BELAGAT
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sâhib Ata Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eğitimde Dijitalleşme
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Konya Mutfak Kültürü
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet