Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)

Erdal HAMARTA, S. Barbaros YALÇIN, Ahmet KURNAZ, Fatih KALECİ, Süleyman ARSLANTAŞ

BUY

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin iş birliği; Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve Valiliğimizin himayelerinde hazırlanan Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu (UPUES-2021) 01-04 Nisan 2021 tarihleri arasında üst düzey bir organizasyonla gerçekleştirildi. Değerli akademisyenlerimizin ve öğretmenlerimizin şehrimizin ve ülkemizin eğitim çıtasını daha ileriye taşıyacak nitelikteki eğitim projelerinin sempozyumda sunulması, sempozyum sonucunda ürüne dönüşerek yayımlanması eğitimcilerin akademik ve Mesleki Gelişimlerine, öğrenme öğretme niteliğine katkı sunacak, geleceğin projelerine ilham olacaktır. 
Sempozyuma 440 Kayıtlı Bildiri, 350 Geçerli Bildiri, 63 Erasmus+ ve 287 eTwinning Projesi ile 2.249 Yazar başvuruda bulundu. Sempozyumda toplam 257 bildiri sunulmuştur. 

Bu eserde öğretmenlerin fiilen uygulamaya dayalı farklı projelerden edindikleri bilimsel sonuçları yer almaktadır. Bu eser bir yandan öğretim sürecinde öne çıkan proje konularını  ortaya koyması diğer yandan öğretmenlerin proje uygulama sürecinde yaşadıkları deneyimlerini paylaşması ile diğer öğretmenlerin proje geliştirme ve uygulama becerileri ile öğretmenlik mesleki gelişimlerine katkı sağlayacaktır.


Book Name : Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ISBN : 978-625-7517-59-1
Author : Erdal HAMARTA, S. Barbaros YALÇIN, Ahmet KURNAZ, Fatih KALECİ, Süleyman ARSLANTAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Ivory
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 1936
Volume Count : 2

PUBLICATIONS

Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Hegemonya Karşı Hegemonya
Ramazanoğulları Beyliği
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Medya Tartışmaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Eğitimde Dijitalleşme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 2
Sosyal Yaşam ve Kadın
İslamofobi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eğitim Araştırmaları-2023
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Armağan Kültürü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Konya Mutfak Kültürü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Karamanoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijitalleşme ve Yönetim
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
HIVAR VADİH
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitim Araştırmaları 2022
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yöresel Çorba Tarifleri
Mevlana ve İslam
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hile ve İç Denetim
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dondurma ve Sorbe
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kurumlarda Değerler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selefilik
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Şehir ve Âlimleri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sâhib Ata Araştırmaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Ceride-i Rüsûmiye
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
ANLATIMLI ARAPÇA
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İstihbarat Araştırmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kürt Tarihi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
The Rise Of Populism
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
SARF BİLGİSİ
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme