Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)

Erdal HAMARTA, S. Barbaros YALÇIN, Ahmet KURNAZ, Fatih KALECİ, Süleyman ARSLANTAŞ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin iş birliği; Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve Valiliğimizin himayelerinde hazırlanan Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu (UPUES-2021) 01-04 Nisan 2021 tarihleri arasında üst düzey bir organizasyonla gerçekleştirildi. Değerli akademisyenlerimizin ve öğretmenlerimizin şehrimizin ve ülkemizin eğitim çıtasını daha ileriye taşıyacak nitelikteki eğitim projelerinin sempozyumda sunulması, sempozyum sonucunda ürüne dönüşerek yayımlanması eğitimcilerin akademik ve Mesleki Gelişimlerine, öğrenme öğretme niteliğine katkı sunacak, geleceğin projelerine ilham olacaktır. 
Sempozyuma 440 Kayıtlı Bildiri, 350 Geçerli Bildiri, 63 Erasmus+ ve 287 eTwinning Projesi ile 2.249 Yazar başvuruda bulundu. Sempozyumda toplam 257 bildiri sunulmuştur. 

Bu eserde öğretmenlerin fiilen uygulamaya dayalı farklı projelerden edindikleri bilimsel sonuçları yer almaktadır. Bu eser bir yandan öğretim sürecinde öne çıkan proje konularını  ortaya koyması diğer yandan öğretmenlerin proje uygulama sürecinde yaşadıkları deneyimlerini paylaşması ile diğer öğretmenlerin proje geliştirme ve uygulama becerileri ile öğretmenlik mesleki gelişimlerine katkı sağlayacaktır.


Kitap Adı : Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ISBN : 978-625-7517-59-1
Yazar : Erdal HAMARTA, S. Barbaros YALÇIN, Ahmet KURNAZ, Fatih KALECİ, Süleyman ARSLANTAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 1936
Cilt Sayısı : 2

YAYINLAR

Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
HIVAR VADİH
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
The Rise Of Populism
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Medıcal and Aromatıc Plants
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kamus-ı Teşrih
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Karamanoğulları Beyliği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selefilik
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Turizm Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mevlana ve İslam
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dondurma ve Sorbe
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
SARF BİLGİSİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Ramazanoğulları Beyliği
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ANLATIMLI ARAPÇA
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Şehir ve Âlimleri
Kurumlarda Değerler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Ceride-i Rüsûmiye
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitimde Dijitalleşme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sosyal Yaşam ve Kadın
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eşrefoğulları Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ANLATIMLI BELAGAT
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Konya Mutfak Kültürü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım