İslamofobi

Editör: Cihad İslam YILMAZ

BUY

İslamofobi müslümanlara ve İslam dinine önyargı, ayrımcılık ve nefretten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla İslamofobi; İslam veya müslümanlara karşı kin, nefret veya düşmanlık besleme, İslam’dan korkma algısı taşımaktadır. İslamofobi; Müslümanların dinî kimlikleri sebebiyle dışlanması, bu gruba yönelik ayrımcılık yapılması, İslam’ın Batı’nın ortak değerlerine uymadığı iddiası, İslam’ın Batı’nın kültürel ve dinî yapılarından aşağı olduğu fikri ve İslam’ın bir inanç kaynağı olmaktan ziyade vahşi ve geri kalmış bir siyasi ideoloji olduğu algılarının yayılmasıyla görünürlük kazanmaktadır.
İlahiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Kamu Yönetimi gibi birçok farklı disiplinden yararlanarak interdisipliner bakış açısıyla hazırlanan çalışmamızda İslamofobi ve İslam karşıtlığının temelleri sorgulanmakta; yabancı karşıtlığı ve nefret suçları ile ilişkisi ortaya konulmaktadır. Gelişen iletişim teknolojileri ve sosyal medyanın İslamofobi’nin artmasına etkileri bilimsel olarak tartışılmaktadır.


Book Name : İslamofobi
ISBN : 978-625-8080-44-5
Author : Editör: Cihad İslam YILMAZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 184
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Medıcal and Aromatıc Plants
Eğitim Araştırmaları 2022
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ANLATIMLI BELAGAT
Medya Tartışmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Selefilik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijitalleşme ve Yönetim
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dondurma ve Sorbe
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Ceride-i Rüsûmiye
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İslamofobi
Kurumlarda Değerler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İstihbarat Araştırmaları
Kürt Tarihi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Armağan Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
The Rise Of Populism
Yöresel Çorba Tarifleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Mevlana ve İslam
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Eğitimde Dijitalleşme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Ramazanoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
MUTUN VADİHA 2
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Eşrefoğulları Kitabı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
SARF BİLGİSİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
HIVAR VADİH
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
MUTUN VADİHA 1
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Karamanoğulları Beyliği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Konya Mutfak Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi