İslamofobi

Editör: Cihad İslam YILMAZ

BUY

İslamofobi müslümanlara ve İslam dinine önyargı, ayrımcılık ve nefretten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla İslamofobi; İslam veya müslümanlara karşı kin, nefret veya düşmanlık besleme, İslam’dan korkma algısı taşımaktadır. İslamofobi; Müslümanların dinî kimlikleri sebebiyle dışlanması, bu gruba yönelik ayrımcılık yapılması, İslam’ın Batı’nın ortak değerlerine uymadığı iddiası, İslam’ın Batı’nın kültürel ve dinî yapılarından aşağı olduğu fikri ve İslam’ın bir inanç kaynağı olmaktan ziyade vahşi ve geri kalmış bir siyasi ideoloji olduğu algılarının yayılmasıyla görünürlük kazanmaktadır.
İlahiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Kamu Yönetimi gibi birçok farklı disiplinden yararlanarak interdisipliner bakış açısıyla hazırlanan çalışmamızda İslamofobi ve İslam karşıtlığının temelleri sorgulanmakta; yabancı karşıtlığı ve nefret suçları ile ilişkisi ortaya konulmaktadır. Gelişen iletişim teknolojileri ve sosyal medyanın İslamofobi’nin artmasına etkileri bilimsel olarak tartışılmaktadır.


Book Name : İslamofobi
ISBN : 978-625-8080-44-5
Author : Editör: Cihad İslam YILMAZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 184
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Sâhib Ata Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
The Rise Of Populism
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI BELAGAT
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kürt Tarihi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Mevlana ve İslam
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dondurma ve Sorbe
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Uygulamalı Hayvan Islahı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selefilik
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Medıcal and Aromatıc Plants
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
HIVAR VADİH
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Şehir ve Âlimleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Eşrefoğulları Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
SARF BİLGİSİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Ramazanoğulları Beyliği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ANLATIMLI ARAPÇA
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İstihbarat Araştırmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslamofobi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medya Tartışmaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Eğitim Araştırmaları 2022
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yöresel Çorba Tarifleri
Kamus-ı Teşrih
MUTUN VADİHA 2
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Kurumlarda Değerler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Konya Mutfak Kültürü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Eğitimde Dijitalleşme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları