Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU

Nuran KOYUNCU, Abdülkadir YILDIZ

BUY

Çalışmada hukuk tarihi, anayasa hukuku, devletler hukuku ve ceza hukuku alanında önemli başlıklar yer almaktadır. Ülkemizin kıymetli akademisyenlerince toplamda 8 başlık halinde sunulan çalışmada kamu hukukunda hem geçmiş hukukumuz hem de güncelliğini koruyan problemler ele alınmış; neticede ortaya konulan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileriyle çeşitli konulara yeni bir bakış getirilmiştir.


Book Name : Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ISBN : 978-625-7517-39-3
Author : Nuran KOYUNCU, Abdülkadir YILDIZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 440
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Medıcal and Aromatıc Plants
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Karamanoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları 2022
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Medya Tartışmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Eşrefoğulları Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İstihbarat Araştırmaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sâhib Ata Araştırmaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Ramazanoğulları Beyliği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
MUTUN VADİHA 2
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Konya Mutfak Kültürü
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
SARF BİLGİSİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Turizm Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kurumlarda Değerler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kamus-ı Teşrih
Selefilik
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Eğitim Araştırmaları-2023
Sosyal Yaşam ve Kadın
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Mevlana ve İslam
Uygulamalı Hayvan Islahı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İslamofobi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Ceride-i Rüsûmiye
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
MUTUN VADİHA 1
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Şehir ve Âlimleri
The Rise Of Populism
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ANLATIMLI ARAPÇA
HIVAR VADİH
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI BELAGAT
Dondurma ve Sorbe
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hile ve İç Denetim
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Armağan Kültürü
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kürt Tarihi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yöresel Çorba Tarifleri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı