Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre

Doç. Dr. Selçuk PEKER, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz ÇALIŞKAN

BUY

Türk tasavvufunun ve Yeseviye tarikatının kurucusu Ahmet Yesevi'nin Anadolu'daki temsilcileri Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre; eylemleri, söylemleri ve Hak yolundaki mütevazı hayatlarıyla yüzyıllar boyunca milletimize önderlik etmiş, yolumuzu aydınlatmışlardır. Bu kitap, Çin Seddi'nden Adriyatik'e uzanan devasa coğrafyada gönül köprüleri kuran söz konusu iki isme minnet ve şükran duygularıyla düzenlenmiştir. 
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli Yunus Emre adlı bu eser, “Tasavvuf Yazıları”, “Hacı Bektaş Veli Yazıları”, “Yunus Emre Yazıları” başlıklarını taşıyan üç bölümden oluşmakta; ilk bölümde dört, ikinci bölümde altı, üçüncü bölümde on, toplamda yirmi  yazı yer almaktadır. 
Bu kitapta Türkiye'deki üniversitelerde görev yapmış veya yapmakta olan saygıdeğer akademisyenlerin yazılarının yanında Türkistan coğrafyasının gözbebeği ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan kıymetli akademisyenlerin yazılarını da bulacaksınız. 
Eserde Türkiye Türkçesinin yanı sıra Azerbaycan Türkçesinde bir, Özbek Türkçesinde iki yazı yer almaktadır. 
Ebediyyen bir olmamız, iri olmamız, diri olmamız temennisiyle… 


Book Name : Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ISBN : 978-625-8080-83-4
Author : Doç. Dr. Selçuk PEKER, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz ÇALIŞKAN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 282
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İslamofobi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dondurma ve Sorbe
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Eğitimde Dijitalleşme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kurumlarda Değerler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Şehir ve Âlimleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
SARF BİLGİSİ
ANLATIMLI BELAGAT
Sâhib Ata Araştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
HIVAR VADİH
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Ramazanoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Medıcal and Aromatıc Plants
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ANLATIMLI ARAPÇA
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İstihbarat Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Konya Turizm Rehberi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Mevlana ve İslam
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kamus-ı Teşrih
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yöresel Çorba Tarifleri
MUTUN VADİHA 1
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Ceride-i Rüsûmiye
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hile ve İç Denetim
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Medya Tartışmaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Konya Mutfak Kültürü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Armağan Kültürü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
The Rise Of Populism
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selefilik
Eğitim Araştırmaları-2023
Eğitim Araştırmaları 2022
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
MUTUN VADİHA 2
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar