Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre

Doç. Dr. Selçuk PEKER, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz ÇALIŞKAN

BUY

Türk tasavvufunun ve Yeseviye tarikatının kurucusu Ahmet Yesevi'nin Anadolu'daki temsilcileri Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre; eylemleri, söylemleri ve Hak yolundaki mütevazı hayatlarıyla yüzyıllar boyunca milletimize önderlik etmiş, yolumuzu aydınlatmışlardır. Bu kitap, Çin Seddi'nden Adriyatik'e uzanan devasa coğrafyada gönül köprüleri kuran söz konusu iki isme minnet ve şükran duygularıyla düzenlenmiştir. 
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli Yunus Emre adlı bu eser, “Tasavvuf Yazıları”, “Hacı Bektaş Veli Yazıları”, “Yunus Emre Yazıları” başlıklarını taşıyan üç bölümden oluşmakta; ilk bölümde dört, ikinci bölümde altı, üçüncü bölümde on, toplamda yirmi  yazı yer almaktadır. 
Bu kitapta Türkiye'deki üniversitelerde görev yapmış veya yapmakta olan saygıdeğer akademisyenlerin yazılarının yanında Türkistan coğrafyasının gözbebeği ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan kıymetli akademisyenlerin yazılarını da bulacaksınız. 
Eserde Türkiye Türkçesinin yanı sıra Azerbaycan Türkçesinde bir, Özbek Türkçesinde iki yazı yer almaktadır. 
Ebediyyen bir olmamız, iri olmamız, diri olmamız temennisiyle… 


Book Name : Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ISBN : 978-625-8080-83-4
Author : Doç. Dr. Selçuk PEKER, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz ÇALIŞKAN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 282
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hile ve İç Denetim
MUTUN VADİHA 2
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
HIVAR VADİH
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Medıcal and Aromatıc Plants
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitim Araştırmaları 2022
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ANLATIMLI BELAGAT
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eğitimde Dijitalleşme
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Kurumlarda Değerler
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Şehir ve Âlimleri
Mevlana ve İslam
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
SARF BİLGİSİ
Medya Tartışmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Karamanoğulları Beyliği
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Ramazanoğulları Beyliği
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Konya Turizm Rehberi
ANLATIMLI ARAPÇA
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Ceride-i Rüsûmiye
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eğitim Araştırmaları-2023
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
The Rise Of Populism
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Armağan Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Konya Mutfak Kültürü
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kürt Tarihi
MUTUN VADİHA 1
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selefilik
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dondurma ve Sorbe
İslamofobi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sâhib Ata Araştırmaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijitalleşme ve Yönetim
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Din Eğitiminin Güncel Problemleri