Türkiye Demiryolu Taşımacılığı

Hasan YETİM

Türkiye de Demiryollarının yakın geçmişteki gelişimi 2004 yılında başladı. Yolların rehabilitasyonu yeni vagon imalatı Avrupa ile karşılıklı BLOK tren işletmeciliği Yurt içindeki firmalara vagon sahibi olma imkanı tanınması TCDD nin serbestleşmesi ile Firmalara kendi vagon ve lokomotifleri ile taşıma imkanı verilmesi, Marmaray tünelinin yük taşımalarına açılması BTK hattı ile Demir ipek yolunun faaliyete geçmesi Asya -Avrupa arasında kesintisiz demiryolu taşımaları başlaması demiryolu taşımacılığına ivme kazandırmıştır.
Lojistik faaliyetlerinde en büyük maliyet nakliye kaleminde olduğu bilinmektedir. Çoklu taşımacılık ile bu maliyetlerin düşürüldüğü proje ve blok halinde taşımacılığın demiryolu ile yapılmasında halinde maliyetlerde önemli avantajlar elde edilmektedir. Çoklu taşımacılığın geliştirilmesi düğüm noktası dediğimiz Lojistik Köyler, Lojistik Merkezler, Aktarma merkezleriile mümkündür.Türkiye’deki Lojistik Merkezleri Avrupa’daki emsalleri ile kıyasladığımızda çok geride kaldığı bu nedenle taşımalara hedeflenen düzeyde katkı sağlamadığı görülmektedir. Daha verimli Lojistik merkezlerini kurulması amacı ile Ulaştırma ve alt yapı Bakanlığını Lojistik Dairesince yeni kurulacak Lojistik Merkezler konusunda umut verici çalışmalar yapılmaktadır.Bu merkezlerin tek tip bir yapıda değerlendirmek yerine bölgenin ihtiyacı ve gelecekteki ihtiyacına göre Uluslararası Lojistik merkezleri, Ulusal Lojistik Merkezleri, Bölgesel Lojistik merkezler ve Yerel Lojistik Merkezleri olarak sınıflandırılarak kurulması kılçık hatlarla bu merkezler erişimin sağlanması terminal maliyetlerini düşürücü donanıma sahip olması gerekmektedir.


Kitap Adı : Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ISBN : 978-625-7517-69-0
Yazar : Hasan YETİM
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 230
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
Konya Turizm Rehberi
Eğitimde Dijitalleşme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Ceride-i Rüsûmiye
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kamus-ı Teşrih
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ANLATIMLI ARAPÇA
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
HIVAR VADİH
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SARF BİLGİSİ
Şehir ve Âlimleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Mevlana ve İslam
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selefilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dondurma ve Sorbe
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Ramazanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
MUTUN VADİHA 1
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kurumlarda Değerler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Medıcal and Aromatıc Plants
MUTUN VADİHA 2
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eşrefoğulları Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Mutfak Kültürü
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"