Türkiye Demiryolu Taşımacılığı

Hasan YETİM

BUY

Türkiye de Demiryollarının yakın geçmişteki gelişimi 2004 yılında başladı. Yolların rehabilitasyonu yeni vagon imalatı Avrupa ile karşılıklı BLOK tren işletmeciliği Yurt içindeki firmalara vagon sahibi olma imkanı tanınması TCDD nin serbestleşmesi ile Firmalara kendi vagon ve lokomotifleri ile taşıma imkanı verilmesi, Marmaray tünelinin yük taşımalarına açılması BTK hattı ile Demir ipek yolunun faaliyete geçmesi Asya -Avrupa arasında kesintisiz demiryolu taşımaları başlaması demiryolu taşımacılığına ivme kazandırmıştır.
Lojistik faaliyetlerinde en büyük maliyet nakliye kaleminde olduğu bilinmektedir. Çoklu taşımacılık ile bu maliyetlerin düşürüldüğü proje ve blok halinde taşımacılığın demiryolu ile yapılmasında halinde maliyetlerde önemli avantajlar elde edilmektedir. Çoklu taşımacılığın geliştirilmesi düğüm noktası dediğimiz Lojistik Köyler, Lojistik Merkezler, Aktarma merkezleriile mümkündür.Türkiye’deki Lojistik Merkezleri Avrupa’daki emsalleri ile kıyasladığımızda çok geride kaldığı bu nedenle taşımalara hedeflenen düzeyde katkı sağlamadığı görülmektedir. Daha verimli Lojistik merkezlerini kurulması amacı ile Ulaştırma ve alt yapı Bakanlığını Lojistik Dairesince yeni kurulacak Lojistik Merkezler konusunda umut verici çalışmalar yapılmaktadır.Bu merkezlerin tek tip bir yapıda değerlendirmek yerine bölgenin ihtiyacı ve gelecekteki ihtiyacına göre Uluslararası Lojistik merkezleri, Ulusal Lojistik Merkezleri, Bölgesel Lojistik merkezler ve Yerel Lojistik Merkezleri olarak sınıflandırılarak kurulması kılçık hatlarla bu merkezler erişimin sağlanması terminal maliyetlerini düşürücü donanıma sahip olması gerekmektedir.


Book Name : Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ISBN : 978-625-7517-69-0
Author : Hasan YETİM
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 230
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Konya Mutfak Kültürü
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Ceride-i Rüsûmiye
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijitalleşme ve Yönetim
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Eğitimde Dijitalleşme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Eşrefoğulları Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
MUTUN VADİHA 2
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kurumlarda Değerler
Konya Turizm Rehberi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Uygulamalı Hayvan Islahı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
ANLATIMLI ARAPÇA
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Mevlana ve İslam
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selefilik
HIVAR VADİH
Kamus-ı Teşrih
Ramazanoğulları Beyliği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sâhib Ata Araştırmaları
Kürt Tarihi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Karamanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
MUTUN VADİHA 1
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Medya Tartışmaları
İstihbarat Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Şehir ve Âlimleri
The Rise Of Populism
Eğitim Araştırmaları-2023
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İslamofobi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eğitim Araştırmaları 2022
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Medıcal and Aromatıc Plants
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hile ve İç Denetim
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hegemonya Karşı Hegemonya
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Armağan Kültürü
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
SARF BİLGİSİ