Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi

Mehmet CANLI, Mahmut Nevfel ELGÜN

BUY

Hatırlı pazarlama uygulamalarının tüketicilerin satın alma yöneliş, tutum ve davranışları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma bir Doktora tez çalışması olup, Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Nevfel ELGÜN yönetiminde, Dr. Mehmet CANLI tarafından büyük bir özveri ile hazırlanıp, başarılı bir şekilde ikmal edilmiştir. Ülkemiz işletmeciliğine önemli bir katkı sağlayacağı; bilim ve pratiğe katkı sağlayacağı niyetiyle çalışmamız kitaplaştırılarak kamuoyuna sunulmuştur. Çalışma, üç bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde, tüketicilerin genel satın alma davranışları ve bu davranışa etki eden faktörler; ikinci bölümde geleneksel pazarlama anlayışından dijital pazarlamaya geçiş süreci ve hatırlı pazarlama kavramı irdelenmiş, tüketici davranışları üzerindeki etkileri ayrıntılarıyla ortaya konmuştur. Üçüncü ve son bölümünde ise hatırlı pazarlama yönteminin tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkileri örnek bir uygulama ile incelenmiştir.


Book Name : Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ISBN : 978-625-7517-01-0
Author : Mehmet CANLI, Mahmut Nevfel ELGÜN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 182
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Mevlana ve İslam
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
HIVAR VADİH
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kamus-ı Teşrih
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Konya Mutfak Kültürü
Kurumlarda Değerler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yöresel Çorba Tarifleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Uygulamalı Hayvan Islahı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ANLATIMLI BELAGAT
Ramazanoğulları Beyliği
SARF BİLGİSİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Eğitimde Dijitalleşme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İstihbarat Araştırmaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İslamofobi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 2
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Ceride-i Rüsûmiye
Kürt Tarihi
Şehir ve Âlimleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Medıcal and Aromatıc Plants
Selefilik
Karamanoğulları Beyliği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Konya Turizm Rehberi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sosyal Yaşam ve Kadın
MUTUN VADİHA 1
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
The Rise Of Populism
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ