Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı

M. Bahaüddin VAROL

BUY

Akademik kişiliğinin ötesinde Ahmet Önkal denince zihinlerde, adeta yaşayan bir davetçi profili oluşur. İnandığı davayı cesaretle savunur, her alanda ilkeli bir duruş sergiler ve hiç kimseden çekinmeden hakikati savunurdu. Hayatında ayırımcılık nedir bilmez, hak ve adalet uğruna en yakınına bile müsamaha göstermezdi. İlkeleri uğruna her türlü riski ve zorluğu üslenir ve göğüslerdi. Vakur, sabırlı ve metanetliydi. Olaylar karşısında soğukkanlı olan, baskıya asla boyun eğmeyen bir tabiatı vardı. Son derece mütevazı idi. Kapısı herkese açıktı, derdi olan herkesle ilgilenir ve problemlerini çözmeye çalışırdı. Son derece sessiz ve sakin olan hocam, haksızlık karşısında bir anda celallenir, bu haksızlığı gidermek için bütün gücünü ortaya koyardı. Toplumsal meselelere karşı asla bigâne kalmaz, mutlaka taşın altına elini koyar ve çözüm için ne gerekiyorsa yapmaya çalışırdı. Makam ve mevki düşkünü değildi. Makamı hizmet aracı olarak görür, etkili ve yetkili olamayacağı makamları kabul etmezdi. Ahmet Hoca iyi bir sırdaş idi. Kendisiyle önemli ya da önemsiz her ne konuşursanız konuşun, bu konuşmayı bir başka yerde asla duyamazdınız. Ahmet Hoca duruma göre bir baba, bir dost, bir ağabey, bir sırdaş, bir yoldaş, bir hoca, bir yönetici, bir ilim adamı, bir dert ortağı, bir güzel insandı. Sözün özü o, Peygamber ahlakı ile mücehhez bir İslam davetçisi idi.Merhum hocamızın bizleri yetiştirdiği gibi bundan sonraki öğrenciler için de bir rehber olması arzusuyla kitap, kitap bölümleri ve ansiklopedi maddelerinin dışındaki çalışmalarını (makale, tebliğ, müzakere, mektup, röportaj vs.) biraraya toplanmıştır. Hocamızın bütün bu yazılarının yoğun bilgi ve içeriğinin yanında usül ve üslup olarak ta okurlarına çok önemli katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz.


Book Name : Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ISBN : 978-605-4988-51-8
Author : M. Bahaüddin VAROL
Number of Prints : 1
Paper : Ivory
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 684
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Konya Mutfak Kültürü
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
SARF BİLGİSİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ANLATIMLI ARAPÇA
Ramazanoğulları Beyliği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hegemonya Karşı Hegemonya
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selefilik
Eğitimde Dijitalleşme
Karamanoğulları Beyliği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İstihbarat Araştırmaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kurumlarda Değerler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Uygulamalı Hayvan Islahı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İslamofobi
Dondurma ve Sorbe
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Konya Turizm Rehberi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
HIVAR VADİH
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
MUTUN VADİHA 2
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 1
Kamus-ı Teşrih
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ceride-i Rüsûmiye
The Rise Of Populism
ANLATIMLI BELAGAT
Kürt Tarihi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Şehir ve Âlimleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Mevlana ve İslam