Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı

M. Bahaüddin VAROL

BUY

Akademik kişiliğinin ötesinde Ahmet Önkal denince zihinlerde, adeta yaşayan bir davetçi profili oluşur. İnandığı davayı cesaretle savunur, her alanda ilkeli bir duruş sergiler ve hiç kimseden çekinmeden hakikati savunurdu. Hayatında ayırımcılık nedir bilmez, hak ve adalet uğruna en yakınına bile müsamaha göstermezdi. İlkeleri uğruna her türlü riski ve zorluğu üslenir ve göğüslerdi. Vakur, sabırlı ve metanetliydi. Olaylar karşısında soğukkanlı olan, baskıya asla boyun eğmeyen bir tabiatı vardı. Son derece mütevazı idi. Kapısı herkese açıktı, derdi olan herkesle ilgilenir ve problemlerini çözmeye çalışırdı. Son derece sessiz ve sakin olan hocam, haksızlık karşısında bir anda celallenir, bu haksızlığı gidermek için bütün gücünü ortaya koyardı. Toplumsal meselelere karşı asla bigâne kalmaz, mutlaka taşın altına elini koyar ve çözüm için ne gerekiyorsa yapmaya çalışırdı. Makam ve mevki düşkünü değildi. Makamı hizmet aracı olarak görür, etkili ve yetkili olamayacağı makamları kabul etmezdi. Ahmet Hoca iyi bir sırdaş idi. Kendisiyle önemli ya da önemsiz her ne konuşursanız konuşun, bu konuşmayı bir başka yerde asla duyamazdınız. Ahmet Hoca duruma göre bir baba, bir dost, bir ağabey, bir sırdaş, bir yoldaş, bir hoca, bir yönetici, bir ilim adamı, bir dert ortağı, bir güzel insandı. Sözün özü o, Peygamber ahlakı ile mücehhez bir İslam davetçisi idi.Merhum hocamızın bizleri yetiştirdiği gibi bundan sonraki öğrenciler için de bir rehber olması arzusuyla kitap, kitap bölümleri ve ansiklopedi maddelerinin dışındaki çalışmalarını (makale, tebliğ, müzakere, mektup, röportaj vs.) biraraya toplanmıştır. Hocamızın bütün bu yazılarının yoğun bilgi ve içeriğinin yanında usül ve üslup olarak ta okurlarına çok önemli katkılar sağlayacağı düşüncesindeyiz.


Book Name : Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ISBN : 978-605-4988-51-8
Author : M. Bahaüddin VAROL
Number of Prints : 1
Paper : Ivory
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 684
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kamus-ı Teşrih
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Ceride-i Rüsûmiye
Eşrefoğulları Kitabı
The Rise Of Populism
MUTUN VADİHA 2
MUTUN VADİHA 1
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kurumlarda Değerler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selefilik
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitim Araştırmaları-2023
Konya Turizm Rehberi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sâhib Ata Araştırmaları
Dondurma ve Sorbe
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Konya Mutfak Kültürü
Eğitimde Dijitalleşme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dijitalleşme ve Yönetim
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Armağan Kültürü
İstihbarat Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ANLATIMLI BELAGAT
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
HIVAR VADİH
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kürt Tarihi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hile ve İç Denetim
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
SARF BİLGİSİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Karamanoğulları Beyliği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ANLATIMLI ARAPÇA
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İslamofobi
Mevlana ve İslam
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yöresel Çorba Tarifleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Medıcal and Aromatıc Plants
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medya Tartışmaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eğitim Araştırmaları 2022
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika