Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm

Nahit YILMAZ, Mehmet Nuri SALUR

BUY

Bu kitapta, tüm bu anlatılanlar çerçevesinde “Endüstri 4.0” ile birlikte işletmelerin yaşadığı dönüşümler işletme fonksiyonları üzerinden irdelenmeye çalışılmıştır. Birbirinden değerli yazarlar tarafından “Endüstri 4.0” perspektifinden işletme fonksiyonları çeşitli açılardan ele alınmıştır. Toplam 12 bölümden oluşan kitabımızda okuyucular ve konuya ilgi duyan araştırmacılar, kavramsal açıdan “Endüstri 4.0”ın ve “Endüstri 4.0” ile birlikte ortaya çıkan “Toplum 5.0”, “Pazarlama 5.0”, “Lojistik 4.0”, “Muhasebe 4.0”, “FinTech 3.0” gibi kavramların da incelendiğini, akıllı fabrikalardan, yapay zeka ve nesnelerin internetine, dijital pazarlamadan tüketiciye değer yaratmaya, yeni ürün geliştirmeden pazarlama inovasyonuna, sağlık hizmetleri ve yönetimindeki dönüşümden muhasebe ve vergideki dijital dönüşüme, üretim maliyetlerinden kaynak tüketim muhasebesine kadar çok çeşitli konularda “Endüstri 4.0” perspektifinden işletme fonksiyonlarının incelendiğini göreceklerdir.
Günümüzde artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen dijitalleşmenin ve beraberinde gelen dijital dönüşümün işletmelerimizin ve işletme fonksiyonlarına etkisinin incelenmesi amacıyla hazırlanan bu kitap ortak bir çalışmanın, belli bir birikimin ve ciddi bir emeğin sonucunda ortaya çıkmıştır. 


Book Name : Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ISBN : 978-605-70192-3-3
Author : Nahit YILMAZ, Mehmet Nuri SALUR
Number of Prints : 1
Paper : Ivory
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 284
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SARF BİLGİSİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ANLATIMLI ARAPÇA
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Armağan Kültürü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Ceride-i Rüsûmiye
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijitalleşme ve Yönetim
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eşrefoğulları Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
HIVAR VADİH
Konya Mutfak Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Mevlana ve İslam
İslamofobi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hile ve İç Denetim
Sâhib Ata Araştırmaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Medıcal and Aromatıc Plants
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hegemonya Karşı Hegemonya
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Eğitim Araştırmaları-2023
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dondurma ve Sorbe
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kürt Tarihi
The Rise Of Populism
MUTUN VADİHA 1
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Karamanoğulları Beyliği
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selefilik
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İstihbarat Araştırmaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Şehir ve Âlimleri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
ANLATIMLI BELAGAT
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Turizm Rehberi
Medya Tartışmaları
Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
MUTUN VADİHA 2