Eşrefoğulları Kitabı

Mehmet ŞEKER, Ahmet TAŞĞIN, Yakup KAYA

BUY

2010’dan itibaren Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumları her yıl belirli bir beyliğe ayrılarak düzenlenmektedir. 2012 yılında Menteşoğulları Beyliği ile ilgili sempozyum düzenlenirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortak girişimiyle Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri sempozyumlarının da düzenlenmesinin yerinde olacağına karar verilmişti. Bu minval üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde ve paydaşlığında ilki 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Beyşehir’de düzenlenen ‘Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I Eşrefoğulları’ konulu sempozyumun ikincisi, Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında ve kadim medeniyet ağacının günümüze intikal etmesinde şüphesiz güçlü bir yere sahip olan Beylikler devrinin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal vb. unsurlarının bilgi envanterini ortaya çıkarmayı ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmayı amaç edinen bu sempozyum projesinin üçüncüsü, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde Ramazanoğulları Beyliği’ne ayrılmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortaklığında düzenlenen sempozyum, yaklaşık bir yıllık çalışmanın neticesinde gerçekleştirilmiştir. Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri içersinde özellikle Çukurova’nın bir Türk-İslam diyarı olmasına sağladığı katkıyla ve Osmanlı Devleti ile gösterdiği uyumla dikkatlerin üzerine yoğunlaştığı bir beylik olan Ramazanoğulları Beyliği, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde çok kıymetli bilim insanlarının katkısıyla derinlemesine incelenmişti.

 


Book Name : Eşrefoğulları Kitabı
ISBN : 978-605-4988-32-7
Author : Mehmet ŞEKER, Ahmet TAŞĞIN, Yakup KAYA
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 702
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Ceride-i Rüsûmiye
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
MUTUN VADİHA 2
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kürt Tarihi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Şehir ve Âlimleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Eğitimde Dijitalleşme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
MUTUN VADİHA 1
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Mutfak Kültürü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dondurma ve Sorbe
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medya Tartışmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kurumlarda Değerler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
ANLATIMLI BELAGAT
Medıcal and Aromatıc Plants
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selefilik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Turizm Rehberi
İslamofobi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kamus-ı Teşrih
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Karamanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sâhib Ata Araştırmaları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Eğitim Araştırmaları 2022
HIVAR VADİH
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları