Eşrefoğulları Kitabı

Mehmet ŞEKER, Ahmet TAŞĞIN, Yakup KAYA

2010’dan itibaren Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumları her yıl belirli bir beyliğe ayrılarak düzenlenmektedir. 2012 yılında Menteşoğulları Beyliği ile ilgili sempozyum düzenlenirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortak girişimiyle Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri sempozyumlarının da düzenlenmesinin yerinde olacağına karar verilmişti. Bu minval üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde ve paydaşlığında ilki 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Beyşehir’de düzenlenen ‘Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I Eşrefoğulları’ konulu sempozyumun ikincisi, Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında ve kadim medeniyet ağacının günümüze intikal etmesinde şüphesiz güçlü bir yere sahip olan Beylikler devrinin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal vb. unsurlarının bilgi envanterini ortaya çıkarmayı ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmayı amaç edinen bu sempozyum projesinin üçüncüsü, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde Ramazanoğulları Beyliği’ne ayrılmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortaklığında düzenlenen sempozyum, yaklaşık bir yıllık çalışmanın neticesinde gerçekleştirilmiştir. Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri içersinde özellikle Çukurova’nın bir Türk-İslam diyarı olmasına sağladığı katkıyla ve Osmanlı Devleti ile gösterdiği uyumla dikkatlerin üzerine yoğunlaştığı bir beylik olan Ramazanoğulları Beyliği, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde çok kıymetli bilim insanlarının katkısıyla derinlemesine incelenmişti.

 


Kitap Adı : Eşrefoğulları Kitabı
ISBN : 978-605-4988-32-7
Yazar : Mehmet ŞEKER, Ahmet TAŞĞIN, Yakup KAYA
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 702
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dondurma ve Sorbe
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Karamanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
SARF BİLGİSİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Mevlana ve İslam
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kurumlarda Değerler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Eşrefoğulları Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
MUTUN VADİHA 1
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
The Rise Of Populism
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitimde Dijitalleşme
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Konya Turizm Rehberi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medıcal and Aromatıc Plants
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Ceride-i Rüsûmiye
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İstihbarat Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ANLATIMLI ARAPÇA
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Konya Mutfak Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 2
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kamus-ı Teşrih
Selefilik
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Şehir ve Âlimleri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız