MUTUN VADİHA 2

Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR

BUY

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi arapça bölümü öğretim üyeleri tarafından ders kitabı olarak hazırlanan bu kitap, yıllardır çeşitli ilahiyat fakültelerinde okutulmaktadır.


Book Name : MUTUN VADİHA 2
ISBN : 978-605-4988-68-2
Author : Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 400
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Yöresel Çorba Tarifleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
SARF BİLGİSİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Eşrefoğulları Kitabı
İslamofobi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Konya Mutfak Kültürü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Medıcal and Aromatıc Plants
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Ceride-i Rüsûmiye
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sâhib Ata Araştırmaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dondurma ve Sorbe
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Turizm Rehberi
Ramazanoğulları Beyliği
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
MUTUN VADİHA 1
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kurumlarda Değerler
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Karamanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 2
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
Medya Tartışmaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eğitim Araştırmaları 2022
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ANLATIMLI BELAGAT
HIVAR VADİH
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Şehir ve Âlimleri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
The Rise Of Populism
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitimde Dijitalleşme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Mevlana ve İslam
LUĞATİ'L-ARABİYYE
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme