MUTUN VADİHA 2

Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR

BUY

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi arapça bölümü öğretim üyeleri tarafından ders kitabı olarak hazırlanan bu kitap, yıllardır çeşitli ilahiyat fakültelerinde okutulmaktadır.


Book Name : MUTUN VADİHA 2
ISBN : 978-605-4988-68-2
Author : Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 400
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Eğitim Araştırmaları 2022
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Şehir ve Âlimleri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kürt Tarihi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yöresel Çorba Tarifleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Eğitimde Dijitalleşme
Dondurma ve Sorbe
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sâhib Ata Araştırmaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İslamofobi
Ceride-i Rüsûmiye
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Ramazanoğulları Beyliği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijitalleşme ve Yönetim
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
The Rise Of Populism
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selefilik
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kurumlarda Değerler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İstihbarat Araştırmaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
SARF BİLGİSİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Medya Tartışmaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Eğitim Araştırmaları-2023
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Konya Turizm Rehberi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hegemonya Karşı Hegemonya
Armağan Kültürü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
HIVAR VADİH
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kamus-ı Teşrih
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Medıcal and Aromatıc Plants
Mevlana ve İslam
Eşrefoğulları Kitabı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Karamanoğulları Beyliği
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hile ve İç Denetim
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ANLATIMLI BELAGAT