Armağan Kültürü

Prof. Dr. Mehmet BİREKUL

BUY

    Bu çalışma insan davranışlarının bir kültür aktarımı içerisinde sürekliliğini korurken bu davranışları yönlendiren zihniyet dünyasının dönemin paradigması ile ilişkili olarak değiştiği iddiasını dile getirmektedir. Bu kültürel gerçekliğin gündelik hayattaki en güzel karşılıklarından birisi de "hediyeleşme" alışkanlıklarıdır. Armağan kültürü olarak ifade edebileceğiz hediyeleşme davranışı, geçmişten günümüze tüm toplumlarda karşılığı olan sosyal, kültürel ve ekonomik bir davranış biçimidir. Geleneksel toplumlarda mübadelenin, otoritenin ve kutsalın hâkim olduğu potlaç kültürü içerisinde kendisini ifade eden bu bağış kültürü, benzer bir biçimde günümüz toplumlarında özel günlerde ve ritüelleşen gelenekler içerisinde karşılıklı değiş-tokuşun, güç gösteriminin ve kutsal arayışının bir araçsalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma göstermiştir ki, gündelik hayat içerisinde sıkça tekrarlanan ve geçmişten günümüze hayatın ritmi içerisinde önemli bir yer tutan hediyeleşme kültürü, Türk toplumu için de sosyal, kültürel ve ekonomik önemi korumakta ancak modern dünyanın içerisinde bulunduğu dönüşüme paralel olarak bir anlamda kutsaldan sekülere doğru dönüşmektedir.


Book Name : Armağan Kültürü
ISBN : 978-625-8080-66-7
Author : Prof. Dr. Mehmet BİREKUL
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 142
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
MUTUN VADİHA 2
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Medya Tartışmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medıcal and Aromatıc Plants
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İslamofobi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eğitimde Dijitalleşme
Dondurma ve Sorbe
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ANLATIMLI ARAPÇA
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selefilik
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eşrefoğulları Kitabı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijitalleşme ve Yönetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Ramazanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Armağan Kültürü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eğitim Araştırmaları-2023
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ceride-i Rüsûmiye
Uygulamalı Hayvan Islahı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kurumlarda Değerler
SARF BİLGİSİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Mevlana ve İslam
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Şehir ve Âlimleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
The Rise Of Populism
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İstihbarat Araştırmaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Konya Turizm Rehberi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Konya Mutfak Kültürü
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kürt Tarihi
Eğitim Araştırmaları 2022
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hile ve İç Denetim
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sâhib Ata Araştırmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hegemonya Karşı Hegemonya
HIVAR VADİH
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
MUTUN VADİHA 1