Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı

Doç. Dr. Özber CAN

BUY

Eğitim Fakültelerinin Almanca Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, Alman Edebiyatı dersini iki dönem halinde alırlar ve daha çok kitap yoluyla bilgi edinirler. Dersler çağ, yazar, konu bağlamlı akarken, detaylı ve yüklü bilgiler yerine özgünleştirme önceliğine yer verilir. Bu kitap, öğrencilerin okuma eğilimini destekleyen, bilgi yoğunluğunu gideren özgünlüğü ve örneklemeleriyle hep atama sınavlarına ipucu verecek; motif, imge, sembol… gibi sanat unsurlarıyla Türk ve Batı Edebiyatı eserlerini karşılaştırma, analiz imkânı doğuracaktır. Edebiyatın diğer kurmaca özelliğine rağmen disiplinlerle kurduğu bağ, yaban bir coğrafya ve kültürde yazılan-çizilen-söylenenleri yoğun bilgi arasında anlanmayı öncelemekte; gerçekliğe yönelik değişen algıyı açığa çıkarmaktadır. Bu bilgileri özgün bir dil, anlatım, edebi terimler, akımlar ve öncüleriyle aktaran kitabımız, II bölüm halinde hazırlanmıştır. İlk bölümde ortaçağdan 1900’lere kadar yaşanan kültür ve edebiyat tarihi ile ilgili gelişmeler, ikinci bölümde ise 1900’lerden bugüne kadar aynı bağlamda ve çağdaş çizgide uzanan gelişmeler ele alınmaktadır.


Book Name : Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ISBN : 978-625-7517-37-9
Author : Doç. Dr. Özber CAN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 276
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Medya Tartışmaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Karamanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Selefilik
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ANLATIMLI BELAGAT
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kürt Tarihi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
MUTUN VADİHA 2
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
MUTUN VADİHA 1
Ramazanoğulları Beyliği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Ceride-i Rüsûmiye
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme ve Yönetim
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İstihbarat Araştırmaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Yöresel Çorba Tarifleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Medıcal and Aromatıc Plants
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Turizm Rehberi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
SARF BİLGİSİ
Kurumlarda Değerler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
HIVAR VADİH
Sosyal Yaşam ve Kadın
The Rise Of Populism
Eşrefoğulları Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hegemonya Karşı Hegemonya
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kamus-ı Teşrih
Eğitim Araştırmaları 2022
İslamofobi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hile ve İç Denetim
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Mevlana ve İslam
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Eğitimde Dijitalleşme
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları-2023
Armağan Kültürü
Şehir ve Âlimleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dondurma ve Sorbe
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)