Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme

Cuma DEMİRTAŞ

BUY

Türkiye uzun bir tarihi geçmişinin yanısıra ekonomik, sosyal, coğrafi ve kurumsal vb. açıdan önemli kaynaklara sahiptir. Bu önemli kaynaklara sahip olmasına rağmen, ülke gelişmiş ülke konumuna bir türlü erişememiştir. Neden ülke bir türlü sürdürülebilir bir gelişme sağlayamamaktadır? Buna sebep olan, engelleyen, kısıtlayan unsurlar nelerdir? gibi sorulara cevap bulabilmek için illler bazında ülkenin ekonomik büyüme dinamikleri incelenmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek için literatürde kabul gören üç yaklaşım dikkate alınmıştır. Bu yaklaşımlar; üretim fonksiyonu, coğrafya ve kurumsal yaklaşımdır. Bu bağlamda öncelikle geçmişten günümüze ekonomik büyümenin kaynakları ve ülkeler arasında ekonomik performanstaki farklılıklar ortaya koyulmuştur. Sonrasında illerin ekonomik büyüme dinamikleri; üretim, coğrafya ve kurumsal yaklaşım bağlamında incelenmiştir. Bu kitabın konu ile ilgi çalışmalar yapan araştırmacılara, politika yapıcılara ve Türkiye Ekonomisinin gelişme dinamiklerini merak eden kişilere faydalı olacağı düşünülmektedir.


Book Name : Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
ISBN : 978-625-6960-67-1
Author : Cuma DEMİRTAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 136
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
HIVAR VADİH
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hegemonya Karşı Hegemonya
Ramazanoğulları Beyliği
Ceride-i Rüsûmiye
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hile ve İç Denetim
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İslamofobi
Kurumlarda Değerler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sâhib Ata Araştırmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
The Rise Of Populism
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
ANLATIMLI BELAGAT
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Medya Tartışmaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Mevlana ve İslam
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eğitim Araştırmaları-2023
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Konya Turizm Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yöresel Çorba Tarifleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
SARF BİLGİSİ
MUTUN VADİHA 2
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kürt Tarihi
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kamus-ı Teşrih
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
ANLATIMLI ARAPÇA
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İstihbarat Araştırmaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Karamanoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Konya Mutfak Kültürü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selefilik
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Eğitim Araştırmaları 2022
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Armağan Kültürü
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Eğitimde Dijitalleşme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm