Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi

Doç. Dr. Yasin BİLİM

BUY

Turizm bölgeler üzerinde olumlu ve olumsuz ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkilere neden olabilmektedir. Turizmin bölgeler üzerinde meydana getirdiği bu etkilerden ilk etkilenenlerin başında ise yerel halk gelmektedir. Turizmin bölgeler üzerindeki olumlu etkileri yerel halkın yaşam kalitesini artırırken, olumsuz etkileri de yerel halkın yaşam kalitesini azaltmaktadır. Bu kitapta turizm yoluyla TRB1 Bölgesinde yaşayan yerel halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla da turizm planlamalarında turistik destinasyonlardaki doğal, kültürel ve beşeri kaynakların da yerel halkın yaşam kalitesinin gözetilecek şekilde kullanılması gerekmektedir. Araştırma sonucunda turizmin TRB1 Bölgesinde yaşayan yerel halkın yaşam kalitesini olumlu olarak etkilediği tespit edilmiştir. Bu da bölge halkının turizme yönelik algılarının olumlu olduğunu, turizme olan desteğinin de artmaya başladığını göstermektedir. 


Book Name : Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
ISBN : 978-625-6960-57-2
Author : Doç. Dr. Yasin BİLİM
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 256
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Ramazanoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Mutfak Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selefilik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sâhib Ata Araştırmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eğitimde Dijitalleşme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Medya Tartışmaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Karamanoğulları Beyliği
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Şehir ve Âlimleri
İstihbarat Araştırmaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İslamofobi
Konya Turizm Rehberi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Mevlana ve İslam
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ANLATIMLI ARAPÇA
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Ceride-i Rüsûmiye
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijitalleşme ve Yönetim
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Eğitim Araştırmaları 2022
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
HIVAR VADİH
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dondurma ve Sorbe
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
MUTUN VADİHA 1
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hile ve İç Denetim
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eşrefoğulları Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
The Rise Of Populism
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
MUTUN VADİHA 2
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Armağan Kültürü
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kürt Tarihi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika