Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi

Prof. Dr. Erşan SEVER

BUY

krizlerin ve savaşların gölgesinde 21. yüzyılda küresel ekonomi konusunu çeşitli boyutlarıyla irdelemektedir. Alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve Covid-19 pandemisinin gerek dünya ekonomisi ve gerekse Türkiye'ye etkilerini özellikle enflasyon, kamunun ekonomideki yeri, çevre, dünya para sistemi ile para ve maliye politikaları bağlamında inceleyip tartışmaktadır.


Book Name : Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
ISBN : 978-625-8080-70-4
Author : Prof. Dr. Erşan SEVER
Number of Prints :
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 458
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Medya Tartışmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Konya Turizm Rehberi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sâhib Ata Araştırmaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eğitim Araştırmaları-2023
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitim Araştırmaları 2022
İslamofobi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dondurma ve Sorbe
MUTUN VADİHA 2
Selefilik
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Mevlana ve İslam
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Şehir ve Âlimleri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI ARAPÇA
Hile ve İç Denetim
SARF BİLGİSİ
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Ramazanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Konya Mutfak Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve Yönetim
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Karamanoğulları Beyliği
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
HIVAR VADİH
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kürt Tarihi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
The Rise Of Populism
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Armağan Kültürü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Ceride-i Rüsûmiye
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sosyal Yaşam ve Kadın
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kurumlarda Değerler
MUTUN VADİHA 1
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Eşrefoğulları Kitabı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yöresel Çorba Tarifleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ANLATIMLI BELAGAT
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kamus-ı Teşrih
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu