Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi

Prof. Dr. Erşan SEVER

BUY

krizlerin ve savaşların gölgesinde 21. yüzyılda küresel ekonomi konusunu çeşitli boyutlarıyla irdelemektedir. Alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve Covid-19 pandemisinin gerek dünya ekonomisi ve gerekse Türkiye'ye etkilerini özellikle enflasyon, kamunun ekonomideki yeri, çevre, dünya para sistemi ile para ve maliye politikaları bağlamında inceleyip tartışmaktadır.


Book Name : Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
ISBN : 978-625-8080-70-4
Author : Prof. Dr. Erşan SEVER
Number of Prints :
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 458
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Mevlana ve İslam
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
MUTUN VADİHA 1
Hile ve İç Denetim
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eşrefoğulları Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kamus-ı Teşrih
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Armağan Kültürü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları-2023
Konya Turizm Rehberi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İstihbarat Araştırmaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Selefilik
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kürt Tarihi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Eğitimde Dijitalleşme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yöresel Çorba Tarifleri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Ramazanoğulları Beyliği
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dondurma ve Sorbe
MUTUN VADİHA 2
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kurumlarda Değerler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Uygulamalı Hayvan Islahı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sâhib Ata Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ANLATIMLI BELAGAT
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Medya Tartışmaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
SARF BİLGİSİ
İslamofobi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Ceride-i Rüsûmiye
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Karamanoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Eğitim Araştırmaları 2022
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ANLATIMLI ARAPÇA
HIVAR VADİH
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Şehir ve Âlimleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu