Karamanoğulları Beyliği

Mehmet ŞEKER, Mehmet MERCAN, Yakup KAYA, Cem UNCU

BUY

Karamanoğlu beyliğin tarihi ile ilgili çalışmalarını ele almak, yeni araştırmalar sonucu Karamanoğulları hakkında elde edilen yeni bilgi, bulgu ve belgeleri inceleyenleri bir araya getirmek düşüncesiyle düzenlenen sempozyum; Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti sempozyumlarının ikincisidir. Birinci Sempozyumda Eşrefoğulları Beyliği ele alınmıştır. Nu Sempozyumda da Karamanoğulları mercek altına alınarak bu alanda çalışan yurt içinde ve yurt dışından katılan bilim adamlarının yaklaşık altmış beş bildirisi tartışılmıştır. Sempozyum Karmanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin ev sahipliğinde; Türk Tarih Kurumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile İslam Tarihçileri Derneği tarafından düzenlenmiştir.


Book Name : Karamanoğulları Beyliği
ISBN : 978-605-49-88-06-8
Author : Mehmet ŞEKER, Mehmet MERCAN, Yakup KAYA, Cem UNCU
Number of Prints : 1
Paper : 1. Hamur
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16 x 24
Number of Pages : 1358
Volume Count : 2

PUBLICATIONS

Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
LUĞATİ'L-ARABİYYE
The Rise Of Populism
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Turizm Rehberi
Ceride-i Rüsûmiye
MUTUN VADİHA 1
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
HIVAR VADİH
Kamus-ı Teşrih
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Mutfak Kültürü
İstihbarat Araştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kurumlarda Değerler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eğitimde Dijitalleşme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
MUTUN VADİHA 2
Uygulamalı Hayvan Islahı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ANLATIMLI ARAPÇA
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İslamofobi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ramazanoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Karamanoğulları Beyliği
ANLATIMLI BELAGAT
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Mevlana ve İslam
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Kürt Tarihi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Şehir ve Âlimleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme