Karamanoğulları Beyliği

Mehmet ŞEKER, Mehmet MERCAN, Yakup KAYA, Cem UNCU

BUY

Karamanoğlu beyliğin tarihi ile ilgili çalışmalarını ele almak, yeni araştırmalar sonucu Karamanoğulları hakkında elde edilen yeni bilgi, bulgu ve belgeleri inceleyenleri bir araya getirmek düşüncesiyle düzenlenen sempozyum; Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti sempozyumlarının ikincisidir. Birinci Sempozyumda Eşrefoğulları Beyliği ele alınmıştır. Nu Sempozyumda da Karamanoğulları mercek altına alınarak bu alanda çalışan yurt içinde ve yurt dışından katılan bilim adamlarının yaklaşık altmış beş bildirisi tartışılmıştır. Sempozyum Karmanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin ev sahipliğinde; Türk Tarih Kurumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile İslam Tarihçileri Derneği tarafından düzenlenmiştir.


Book Name : Karamanoğulları Beyliği
ISBN : 978-605-49-88-06-8
Author : Mehmet ŞEKER, Mehmet MERCAN, Yakup KAYA, Cem UNCU
Number of Prints : 1
Paper : 1. Hamur
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16 x 24
Number of Pages : 1358
Volume Count : 2

PUBLICATIONS

21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Mevlana ve İslam
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Ceride-i Rüsûmiye
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Mutfak Kültürü
SARF BİLGİSİ
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Armağan Kültürü
Selefilik
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kurumlarda Değerler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sâhib Ata Araştırmaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Eğitim Araştırmaları 2022
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dondurma ve Sorbe
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Şehir ve Âlimleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kamus-ı Teşrih
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve Yönetim
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eğitimde Dijitalleşme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Ramazanoğulları Beyliği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İstihbarat Araştırmaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
MUTUN VADİHA 2
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Turizm Rehberi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI BELAGAT
The Rise Of Populism
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Kürt Tarihi
Medya Tartışmaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İslamofobi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları