Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri

Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN

BUY

Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 3 Mayıs 2019 tarihinde üniversitemizde gerçekleştirilen öğrenci çalıştayına  yaklaşık 130 öğrenci ve 15 akademisyen katılmıştır. Akademisyenlerin moderatör ve raportör olarak katkıda bulunduğu öğrenci çalıştayı, gençliğin sorunları, beklentileri ve öz eleştirilerini içeren yedi farklı konuda gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayın tüm notları bir kitapta toplayarak sizlerin hizmetine sunulmaktadır.


Book Name : Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ISBN : 978-605-70069-4-3
Author : Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN
Number of Prints : 1
Paper : Kuşe
Cover : Kuşe
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 74
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ANLATIMLI ARAPÇA
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kürt Tarihi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Medya Tartışmaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İslamofobi
ANLATIMLI BELAGAT
Eğitim Araştırmaları 2022
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Konya Mutfak Kültürü
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kamus-ı Teşrih
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sâhib Ata Araştırmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kurumlarda Değerler
Eğitimde Dijitalleşme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Ramazanoğulları Beyliği
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dondurma ve Sorbe
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
MUTUN VADİHA 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dijitalleşme ve Yönetim
Eşrefoğulları Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
The Rise Of Populism
Selefilik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
SARF BİLGİSİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Medıcal and Aromatıc Plants
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Mevlana ve İslam
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Armağan Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
HIVAR VADİH
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
MUTUN VADİHA 1
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda