Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri

Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN

BUY

Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 3 Mayıs 2019 tarihinde üniversitemizde gerçekleştirilen öğrenci çalıştayına  yaklaşık 130 öğrenci ve 15 akademisyen katılmıştır. Akademisyenlerin moderatör ve raportör olarak katkıda bulunduğu öğrenci çalıştayı, gençliğin sorunları, beklentileri ve öz eleştirilerini içeren yedi farklı konuda gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayın tüm notları bir kitapta toplayarak sizlerin hizmetine sunulmaktadır.


Book Name : Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ISBN : 978-605-70069-4-3
Author : Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN
Number of Prints : 1
Paper : Kuşe
Cover : Kuşe
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 74
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Medıcal and Aromatıc Plants
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dondurma ve Sorbe
MUTUN VADİHA 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İstihbarat Araştırmaları
Kürt Tarihi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
HIVAR VADİH
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Eğitimde Dijitalleşme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Medya Tartışmaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hegemonya Karşı Hegemonya
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İslamofobi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Eğitim Araştırmaları 2022
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Mevlana ve İslam
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
MUTUN VADİHA 1
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ANLATIMLI BELAGAT
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Ramazanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Turizm Rehberi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
The Rise Of Populism
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
SARF BİLGİSİ
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kamus-ı Teşrih
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eğitim Araştırmaları-2023
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Mutfak Kültürü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Selefilik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Ceride-i Rüsûmiye
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hile ve İç Denetim
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kurumlarda Değerler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Şehir ve Âlimleri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Eşrefoğulları Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Armağan Kültürü