Ramazanoğulları Beyliği

Mehmet ŞEKER, Fatih Yahya AYAZ, Yakup KAYA, Abdulvahap ALICI

BUY

2010’dan itibaren Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumları her yıl belirli bir beyliğe ayrılarak düzenlenmektedir. 2012 yılında Menteşoğulları Beyliği ile ilgili sempozyum düzenlenirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortak girişimiyle Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri sempozyumlarının da düzenlenmesinin yerinde olacağına karar verilmişti. Bu minval üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde ve paydaşlığında ilki 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Beyşehir’de düzenlenen ‘Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I Eşrefoğulları’ konulu sempozyumun ikincisi, Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında ve kadim medeniyet ağacının günümüze intikal etmesinde şüphesiz güçlü bir yere sahip olan Beylikler devrinin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal vb. unsurlarının bilgi envanterini ortaya çıkarmayı ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmayı amaç edinen bu sempozyum projesinin üçüncüsü, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde Ramazanoğulları Beyliği’ne ayrılmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortaklığında düzenlenen sempozyum, yaklaşık bir yıllık çalışmanın neticesinde gerçekleştirilmiştir. Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri içersinde özellikle Çukurova’nın bir Türk-İslam diyarı olmasına sağladığı katkıyla ve Osmanlı Devleti ile gösterdiği uyumla dikkatlerin üzerine yoğunlaştığı bir beylik olan Ramazanoğulları Beyliği, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde çok kıymetli bilim insanlarının katkısıyla derinlemesine incelenmişti.


Book Name : Ramazanoğulları Beyliği
ISBN : 978-605-4988-23-5
Author : Mehmet ŞEKER, Fatih Yahya AYAZ, Yakup KAYA, Abdulvahap ALICI
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 80 gr İvory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 24 cm x 16,5 cm
Number of Pages : 699
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Turizm Rehberi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Eğitimde Dijitalleşme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Karamanoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Eşrefoğulları Kitabı
İslamofobi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
ANLATIMLI BELAGAT
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kurumlarda Değerler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
LUĞATİ'L-ARABİYYE
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kamus-ı Teşrih
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
MUTUN VADİHA 1
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hegemonya Karşı Hegemonya
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Mutfak Kültürü
Mevlana ve İslam
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İstihbarat Araştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yöresel Çorba Tarifleri
SARF BİLGİSİ
Ceride-i Rüsûmiye
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Şehir ve Âlimleri
HIVAR VADİH
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Ramazanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe