Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem

Kemal ÖZCAN, Esma DÜNDAR

İlme son derece önem veren, cehalete çok kızan Arif Hikmet’in asıl şöhreti, şiirlerinden gelmekle beraber, nesirde de oldukça başarılıdır. Kendisini zorlamadan, hızlı ve kolay yazı yazması, yazdıklarında tekrara düşmemesi, ifadesindeki samimiyet ve şiir dilini ustalıkla kullanması, şair olarak en önemli özelliklerindendir. Hikmet ve tasavvufa dair şiirleri çoğunlukta olup, gazelleri oldukça beğeni toplamıştır. Arif Hikmet Bey, şahsiyeti ile insanları kolayca etkisi altına alırdı. Çok güzel konuşur ve şiir okurdu. Hafızası fevkalade kuvvetliydi. Sohbetlerinde karışık ve zor konuları basit ve anlaşılır hale koyarak, dinleyenlerin takdirini toplardı.Eseri orijinal Osmanlı Türkçesi, transkripte edilmiş ve günümüz Türkçesine (Türkçe’den Türkçe’ye) çevrilmiş haliyle hazırlamayı uygun gördük. Böylece Osmanlı Türkçesi ile meşgul olan kimseler için mukayeseli okuma çalışmaları yapabileceği bir eser ortaya koymayı amaçladık. Bazı layihaların derin tasavvufi konuları ihtiva etmesi, bizi bu hususları günümüz Türkçesi ile ifade etmenin zorluklarıyla karşı karşıya bıraktı. Böylesi durumlarda ifadenin aslı esas alındı, bazı yerlerde parantez içinde günümüzdeki karşılığı verilirken, bazı yerlerde ise dipnotla gerekli izahat yapıldı.


Kitap Adı : Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ISBN : 978-625-7517-36-2
Yazar : Kemal ÖZCAN, Esma DÜNDAR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 536
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mevlana ve İslam
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
MUTUN VADİHA 1
Eğitimde Dijitalleşme
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dondurma ve Sorbe
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kamus-ı Teşrih
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eşrefoğulları Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Turizm Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İstihbarat Araştırmaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ANLATIMLI ARAPÇA
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
MUTUN VADİHA 2
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ANLATIMLI BELAGAT
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Ramazanoğulları Beyliği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
The Rise Of Populism
Konya Mutfak Kültürü
Hegemonya Karşı Hegemonya
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Ceride-i Rüsûmiye
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Şehir ve Âlimleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ