Yeni Çağda İktisadi Sorunlar

Birol MERCAN, Özlem İPEK

BUY

Kitapta yer alan bölümler yardımıyla sanayi devriminden günümüze dijitalleşmenin iktisat alanındaki etkileri tarihsel süreç içinde ele alınırken, Covid-19 ile artan dijitalleşmenin sağlık alanındaki ve belediye hizmetlerindeki olası etkileri refah ekonomisi bağlamında tartışılmıştır. Ayrıca, dijitalleşmenin neden olduğu etkilerin önemli şekilde hissedildiği piyasaların başında gelen işgücü piyasalarındaki olası değişmeler ve Asya ülkeleri özelinde meydana gelen etkiler analiz edilmiştir. Dahası günümüzde iletişimin de dijitalleşerek, bilginin iktisadi ajanlar arasında hızla yayılmasına neden olduğu ve karar alıcıların davranışlarına etki ettiği savı iki bölüm ile ortaya konulmuştur. Son olarak dijitalleşmenin neden olabileceği en önemli sorunlardan olan kayıt dışılık ve gelir dağılımındaki bozulmaların analiz edildiği bölüm ile kitap sonlandırılmıştır. Dijital ekonomi ile ilgili bu kitap, son on yılda deneyimlediğimiz ve yakın gelecekte bizlerde ve ülke ekonomilerinde ciddi dönüşüme neden olabilecek değişikliklerle bağlantılı ekonomik sorunların birçoğunu ele alması bakımından değerlidir. Bu nedenle bir bütün olarak bu kitabın hem sosyal bilimcilere hem de konuyla ilgilenen politika yapıcılara yararlı bilgiler sunması beklenmektedir.


Book Name : Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ISBN : 978-625-7517-51-5
Author : Birol MERCAN, Özlem İPEK
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 212
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Konya Mutfak Kültürü
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kamus-ı Teşrih
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
The Rise Of Populism
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ANLATIMLI BELAGAT
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Ceride-i Rüsûmiye
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
MUTUN VADİHA 1
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Medıcal and Aromatıc Plants
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
SARF BİLGİSİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dondurma ve Sorbe
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hegemonya Karşı Hegemonya
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yöresel Çorba Tarifleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kürt Tarihi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Mevlana ve İslam
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Karamanoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Şehir ve Âlimleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İslamofobi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eğitimde Dijitalleşme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eşrefoğulları Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Ramazanoğulları Beyliği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kurumlarda Değerler
ANLATIMLI ARAPÇA
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
HIVAR VADİH