Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı

H. Çağatay KARABIYIK

BUY

Bu çalışmanın esas amacı da teorik bir tartışma ile pazarlama biliminin tüketiciler açısından derinleşmesini sağlamak ve böylece pazarlamayı bilim dünyasında yeniden konumlandırmaktır. Bu sebeple bu çalışmanın eleştirel bir yaklaşımda olması doğal karşılanmalıdır.
Pazarlama gibi Neo-Liberal dünyanın etik açıdan en çok sorgulanan ve eleştirilen bilim dallarından biri üzerine kaleme aldığım bu kitaba başlamadan önce bu alandaki çalışmalarımın pazarlamanın bu unutulan yüzüne hizmet etme ve bir bilim dalının gerektirdiği şekilde tarafsızlık amacıyla ortaya çıktığı göz önünde bulundurulmalıdır. Pazarlama üzerine ayrıntılı bir felsefi çalışma serisinin ilk aşaması olan bu kitap ve izleyen çalışmalarımdaki amacım Frankfurt Okulu yaklaşımıyla da paralel olarak toplumsal bir bilinç yaratma ve toplumu dönüştürme amacına katkıda bulunmaktır.


Book Name : Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ISBN : 978-605-70386-0-9
Author : H. Çağatay KARABIYIK
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 336
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
MUTUN VADİHA 2
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Medya Tartışmaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kamus-ı Teşrih
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Ramazanoğulları Beyliği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
HIVAR VADİH
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ANLATIMLI BELAGAT
Karamanoğulları Beyliği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İslamofobi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Eşrefoğulları Kitabı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yöresel Çorba Tarifleri
MUTUN VADİHA 1
Eğitim Araştırmaları-2023
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Konya Mutfak Kültürü
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Sosyal Yaşam ve Kadın
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI ARAPÇA
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hile ve İç Denetim
Eğitim Araştırmaları 2022
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
SARF BİLGİSİ
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İstihbarat Araştırmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Ceride-i Rüsûmiye
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kürt Tarihi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hegemonya Karşı Hegemonya
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uygulamalı Hayvan Islahı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Selefilik
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijitalleşme ve Yönetim
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Armağan Kültürü
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mevlana ve İslam
Şehir ve Âlimleri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kurumlarda Değerler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dondurma ve Sorbe
Eğitimde Dijitalleşme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme