Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı

H. Çağatay KARABIYIK

BUY

Bu çalışmanın esas amacı da teorik bir tartışma ile pazarlama biliminin tüketiciler açısından derinleşmesini sağlamak ve böylece pazarlamayı bilim dünyasında yeniden konumlandırmaktır. Bu sebeple bu çalışmanın eleştirel bir yaklaşımda olması doğal karşılanmalıdır.
Pazarlama gibi Neo-Liberal dünyanın etik açıdan en çok sorgulanan ve eleştirilen bilim dallarından biri üzerine kaleme aldığım bu kitaba başlamadan önce bu alandaki çalışmalarımın pazarlamanın bu unutulan yüzüne hizmet etme ve bir bilim dalının gerektirdiği şekilde tarafsızlık amacıyla ortaya çıktığı göz önünde bulundurulmalıdır. Pazarlama üzerine ayrıntılı bir felsefi çalışma serisinin ilk aşaması olan bu kitap ve izleyen çalışmalarımdaki amacım Frankfurt Okulu yaklaşımıyla da paralel olarak toplumsal bir bilinç yaratma ve toplumu dönüştürme amacına katkıda bulunmaktır.


Book Name : Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ISBN : 978-605-70386-0-9
Author : H. Çağatay KARABIYIK
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 336
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Eşrefoğulları Kitabı
Dondurma ve Sorbe
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Selefilik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kamus-ı Teşrih
Medya Tartışmaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Armağan Kültürü
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İstihbarat Araştırmaları
MUTUN VADİHA 2
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Mevlana ve İslam
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Konya Mutfak Kültürü
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yöresel Çorba Tarifleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kurumlarda Değerler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları 2022
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Ramazanoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sâhib Ata Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Karamanoğulları Beyliği
Sosyal Yaşam ve Kadın
Medıcal and Aromatıc Plants
Ceride-i Rüsûmiye
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
The Rise Of Populism
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
MUTUN VADİHA 1
SARF BİLGİSİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Şehir ve Âlimleri
Dijitalleşme ve Yönetim
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Doğumunun 90. yılında Erbakan
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Eğitimde Dijitalleşme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ