Tıp Hukuku Temel Bilgiler

Müslim YURTÇU

BUY

Sağlık hizmetlerinde hasta-hekim ilişkileri çok önemlidir. Öncelikle doktorlar tedavide güncel bilgileri uygulayıp, hastaya kendi yakını gibi davranırlar. Hastasının garantörü olan doktor; işinin esasını usulünce uygulayıp, uzmanlık alanına göre değerlendirme yaparak adaletle çalışır ve hukukun üstünlüğünü (rule of law) esas alır. Sonra da hasta, seçtiği doktora güvenip tedavinin sonucuna razı olmak durumundadır. Hukuki müesseselerin sınırını dürüstlük kuralı ve iyiniyet belirler; “usul esasa mukaddemdir”. Kendimizi hastaneye ve adliyeye ilk kez gelenlerin yerine koyduğumuzda, birçok sorun kendiliğinden çözülür. Zaten hekimler ve hukukçular akıllı, anlayışlı, bağımsız, bilgili, dürüst, ehliyetli, eşitlikçi, güvenilir, korkusuz, liyakatli, onurlu, saygın, soğukkanlı, sözünden dönmez, tutarlı, tarafsız ve zeki oldukları sürece sorunlar azalır. Keza “dürüstlük kuralı” ve “güven”in gereği yapıldığında; değil yargılamaya, uzlaşının temeli olan “sulh hükümlerin efendisidir” uluslararası ilkesine bile ihtiyaç kalmayacaktır.
Kitapta hekimi yakından ilgilendiren hukuk konuları (Medeni, Anayasa, Türk Borçlar, Türk Ceza, Medeni Usul, Ceza Muhakemeleri, İdari Yargılama ve Sigorta Hukuku) hakkında kısa bilgiler verilmiştir.


Book Name : Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ISBN : 978-625-7517-43-0
Author : Müslim YURTÇU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 218
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

İstihbarat Araştırmaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dondurma ve Sorbe
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
ANLATIMLI BELAGAT
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Ceride-i Rüsûmiye
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Medya Tartışmaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Selefilik
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Karamanoğulları Beyliği
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hegemonya Karşı Hegemonya
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
MUTUN VADİHA 1
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kamus-ı Teşrih
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Armağan Kültürü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SARF BİLGİSİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eğitim Araştırmaları 2022
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İslamofobi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
HIVAR VADİH
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 2
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kurumlarda Değerler
Sâhib Ata Araştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
LUĞATİ'L-ARABİYYE
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Mevlana ve İslam
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uygulamalı Hayvan Islahı
The Rise Of Populism
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ANLATIMLI ARAPÇA
Şehir ve Âlimleri
Ramazanoğulları Beyliği
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme ve Yönetim
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kürt Tarihi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ