Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları

Doç. Dr. İncinur ATİK GÜRBÜZ, Dr. Kağan GARİPER

BUY

Kültür, insanoğlunun tarihsel ve toplumsal yaşam süreci içerisinde oluşturduğu maddi ve manevi tüm değerleri ve bu değerleri sonraki nesillere iletmede kullandığı tüm araçları kapsar.

Kültürel değerler, tarihsel süreçte ortak bir paydada buluşarak birlikte yaşamayı tercih etmiş olan insanların yaşanmışlıklarının ürünüdür ve toplum hayatında bir topluluğu, diğer topluluklardan ayıran özellikte olmalarıyla millî ve temsil edici önemli görevleri vardır. Kültür tarihi de toplulukların kültürel özelliklerini düşünsel olarak irdeleyen bilim dalıdır. Farklı bir bakış açısıyla yeni neslin; mensubu olduğu toplumu tanıma fırsatını bireye sunan bir araştırma alanıdır. Kültür tarihinin toplum hayatındaki ehemmiyetini göz önüne alarak oluşturulmuş olan Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları’nda geleneğe dair olanın toplumsal işlevi araştırılmış,  tartışılmış ve örnekleri okuyucuya sunulmuştur.


Book Name : Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
ISBN : 978-625-8080-92-6
Author : Doç. Dr. İncinur ATİK GÜRBÜZ, Dr. Kağan GARİPER
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 290
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sâhib Ata Araştırmaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dondurma ve Sorbe
ANLATIMLI BELAGAT
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Ceride-i Rüsûmiye
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Armağan Kültürü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
MUTUN VADİHA 2
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dijitalleşme ve Yönetim
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
The Rise Of Populism
HIVAR VADİH
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kamus-ı Teşrih
İslamofobi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Mutfak Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Konya Turizm Rehberi
Ramazanoğulları Beyliği
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Şehir ve Âlimleri
Medya Tartışmaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Karamanoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yöresel Çorba Tarifleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitim Araştırmaları 2022
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
ANLATIMLI ARAPÇA
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Eşrefoğulları Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İstihbarat Araştırmaları
SARF BİLGİSİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kurumlarda Değerler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kürt Tarihi
Selefilik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitimde Dijitalleşme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme