Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları

Doç. Dr. İncinur ATİK GÜRBÜZ, Dr. Kağan GARİPER

BUY

Kültür, insanoğlunun tarihsel ve toplumsal yaşam süreci içerisinde oluşturduğu maddi ve manevi tüm değerleri ve bu değerleri sonraki nesillere iletmede kullandığı tüm araçları kapsar.

Kültürel değerler, tarihsel süreçte ortak bir paydada buluşarak birlikte yaşamayı tercih etmiş olan insanların yaşanmışlıklarının ürünüdür ve toplum hayatında bir topluluğu, diğer topluluklardan ayıran özellikte olmalarıyla millî ve temsil edici önemli görevleri vardır. Kültür tarihi de toplulukların kültürel özelliklerini düşünsel olarak irdeleyen bilim dalıdır. Farklı bir bakış açısıyla yeni neslin; mensubu olduğu toplumu tanıma fırsatını bireye sunan bir araştırma alanıdır. Kültür tarihinin toplum hayatındaki ehemmiyetini göz önüne alarak oluşturulmuş olan Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları’nda geleneğe dair olanın toplumsal işlevi araştırılmış,  tartışılmış ve örnekleri okuyucuya sunulmuştur.


Book Name : Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
ISBN : 978-625-8080-92-6
Author : Doç. Dr. İncinur ATİK GÜRBÜZ, Dr. Kağan GARİPER
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 290
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sâhib Ata Araştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Mevlana ve İslam
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selefilik
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kurumlarda Değerler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yöresel Çorba Tarifleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hile ve İç Denetim
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Turizm Rehberi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dondurma ve Sorbe
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eşrefoğulları Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Uygulamalı Hayvan Islahı
MUTUN VADİHA 1
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Medya Tartışmaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
HIVAR VADİH
Dijitalleşme ve Yönetim
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İstihbarat Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Ramazanoğulları Beyliği
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Medıcal and Aromatıc Plants
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
MUTUN VADİHA 2
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Eğitim Araştırmaları-2023
ANLATIMLI BELAGAT
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ANLATIMLI ARAPÇA
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kürt Tarihi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Şehir ve Âlimleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İslamofobi
Karamanoğulları Beyliği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Mutfak Kültürü
Armağan Kültürü
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Ceride-i Rüsûmiye
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar