Ceride-i Rüsûmiye

Doç. Dr. Altuğ Murat KÖKTAŞ, Doç. Dr. Aslıhan NAKİBOĞLU, Arş. Gör. Ali Gökhan GÖLÇEK

BUY

28 Eylül 1908 yılında yayınlanan Ceride-i Rüsumiye II. meşrutiyetin ilanı sonrasında çıkarılan iktisat-maliye alanı dergilerinden biridir. Birlik ve Dayanışma Derneği tarafından yayınlanmıştır. On beş günde bir yayınlanma kararıyla yayına giren derginin baş yazarı Harun Er Reşittir. Rüsumat emanetinden gümrüklere gönderilen emir ve tebliğleri, gümrükle ilgili çeşitli düzenlemeleri, gümrükle ilgili problemleri, gümrük memurlarına verilecek ödül ve unvanları ve dergide var olan diğer bilgileri yayınlamak amacıyla faaliyete geçen Ceride-i Rüsumiye 9 Fasikül olarak basılmıştır. (1908-1910). Ancak Hakkı Tarık Us kütüphanesinden ulaşılabilen 5 fasikül günümüz Türkçesine çevrilebilmiştir.


Book Name : Ceride-i Rüsûmiye
ISBN : 978-625-8080-06-3
Author : Doç. Dr. Altuğ Murat KÖKTAŞ, Doç. Dr. Aslıhan NAKİBOĞLU, Arş. Gör. Ali Gökhan GÖLÇEK
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 518
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Eğitim Araştırmaları 2022
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kamus-ı Teşrih
Selefilik
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dondurma ve Sorbe
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kürt Tarihi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ANLATIMLI ARAPÇA
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kurumlarda Değerler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
SARF BİLGİSİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Şehir ve Âlimleri
Ceride-i Rüsûmiye
Armağan Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Eşrefoğulları Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Medıcal and Aromatıc Plants
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Medya Tartışmaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ramazanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Mutfak Kültürü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
The Rise Of Populism
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İslamofobi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Turizm Rehberi
Dijitalleşme ve Yönetim
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
MUTUN VADİHA 1
Yöresel Çorba Tarifleri
Mevlana ve İslam
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler