Ceride-i Rüsûmiye

Doç. Dr. Altuğ Murat KÖKTAŞ, Doç. Dr. Aslıhan NAKİBOĞLU, Arş. Gör. Ali Gökhan GÖLÇEK

BUY

28 Eylül 1908 yılında yayınlanan Ceride-i Rüsumiye II. meşrutiyetin ilanı sonrasında çıkarılan iktisat-maliye alanı dergilerinden biridir. Birlik ve Dayanışma Derneği tarafından yayınlanmıştır. On beş günde bir yayınlanma kararıyla yayına giren derginin baş yazarı Harun Er Reşittir. Rüsumat emanetinden gümrüklere gönderilen emir ve tebliğleri, gümrükle ilgili çeşitli düzenlemeleri, gümrükle ilgili problemleri, gümrük memurlarına verilecek ödül ve unvanları ve dergide var olan diğer bilgileri yayınlamak amacıyla faaliyete geçen Ceride-i Rüsumiye 9 Fasikül olarak basılmıştır. (1908-1910). Ancak Hakkı Tarık Us kütüphanesinden ulaşılabilen 5 fasikül günümüz Türkçesine çevrilebilmiştir.


Book Name : Ceride-i Rüsûmiye
ISBN : 978-625-8080-06-3
Author : Doç. Dr. Altuğ Murat KÖKTAŞ, Doç. Dr. Aslıhan NAKİBOĞLU, Arş. Gör. Ali Gökhan GÖLÇEK
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 518
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Eğitim Araştırmaları 2022
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ANLATIMLI BELAGAT
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Eğitimde Dijitalleşme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selefilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medya Tartışmaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Ramazanoğulları Beyliği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
MUTUN VADİHA 2
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kamus-ı Teşrih
Sâhib Ata Araştırmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Şehir ve Âlimleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
HIVAR VADİH
Kürt Tarihi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Mevlana ve İslam
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İslamofobi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
The Rise Of Populism
Karamanoğulları Beyliği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İstihbarat Araştırmaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
Konya Turizm Rehberi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dondurma ve Sorbe
ANLATIMLI ARAPÇA
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2