Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri

Dr. Yıldırım DENİZ

BUY

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki ilişkilerin kökenleri 19. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Ancak iki devlet arasındaki ilişkilerin “ittifak” noktasına gelmesi 1945 sonrası dönemde gerçekleşmiştir. Soğuk Savaş'ın başlarından itibaren müttefik olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, tarihsel süreç içinde inişli çıkışlı bir seyir takip etmiştir. 1962'de Küba Füze Krizi, 1964'te Johnson Mektubu Krizi, 1968'den itibaren yaşanan Haşhaş Krizi, 1974'te Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatları'nı düzenlemesi sonrasında ABD'nin Türkiye'ye yönelik silah ambargosu uygulamaya başlaması ve buna karşılık Türkiye'nin de Adana'daki İncirlik Üssü'nün kullanımını askıya alması gibi krizler ilişkilerin gerilmesine neden olmuştur. İlişkilerde gerginlik yaşanan dönemlerde Türkiye alternatif dış politikalar izlemeye çalışmışsa da bunların hiçbiri ABD'nin ikamesi olamamıştır. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra da ilişkilerde zaman zaman sorunlar yaşanmıştır. Ancak bu çalışmanın da başlangıç noktası olarak kabul edilen Barack H. Obama'nın Başkanlık koltuğuna oturmasından sonra iki devlet arasında birçok farklı başlıkta sorunlar yaşanmaya başlamış ve bunların birçoğu henüz bir çözüme kavuşturulamamıştır.


Book Name : Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
ISBN : 978-625-6960-72-5
Author : Dr. Yıldırım DENİZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 254
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medıcal and Aromatıc Plants
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yöresel Çorba Tarifleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
MUTUN VADİHA 1
SARF BİLGİSİ
Kurumlarda Değerler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Eğitim Araştırmaları 2022
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
HIVAR VADİH
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ANLATIMLI BELAGAT
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İstihbarat Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eşrefoğulları Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Ceride-i Rüsûmiye
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Mevlana ve İslam
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijitalleşme ve Yönetim
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hile ve İç Denetim
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Konya Turizm Rehberi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Şehir ve Âlimleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Eğitim Araştırmaları-2023
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İslamofobi
Kamus-ı Teşrih
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Uygulamalı Hayvan Islahı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
ANLATIMLI ARAPÇA
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kürt Tarihi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Konya Mutfak Kültürü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Armağan Kültürü
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Medya Tartışmaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
MUTUN VADİHA 2
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Selefilik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Ramazanoğulları Beyliği
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eğitimde Dijitalleşme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
The Rise Of Populism
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler