Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri

Dr. Yıldırım DENİZ

BUY

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki ilişkilerin kökenleri 19. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Ancak iki devlet arasındaki ilişkilerin “ittifak” noktasına gelmesi 1945 sonrası dönemde gerçekleşmiştir. Soğuk Savaş'ın başlarından itibaren müttefik olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, tarihsel süreç içinde inişli çıkışlı bir seyir takip etmiştir. 1962'de Küba Füze Krizi, 1964'te Johnson Mektubu Krizi, 1968'den itibaren yaşanan Haşhaş Krizi, 1974'te Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatları'nı düzenlemesi sonrasında ABD'nin Türkiye'ye yönelik silah ambargosu uygulamaya başlaması ve buna karşılık Türkiye'nin de Adana'daki İncirlik Üssü'nün kullanımını askıya alması gibi krizler ilişkilerin gerilmesine neden olmuştur. İlişkilerde gerginlik yaşanan dönemlerde Türkiye alternatif dış politikalar izlemeye çalışmışsa da bunların hiçbiri ABD'nin ikamesi olamamıştır. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra da ilişkilerde zaman zaman sorunlar yaşanmıştır. Ancak bu çalışmanın da başlangıç noktası olarak kabul edilen Barack H. Obama'nın Başkanlık koltuğuna oturmasından sonra iki devlet arasında birçok farklı başlıkta sorunlar yaşanmaya başlamış ve bunların birçoğu henüz bir çözüme kavuşturulamamıştır.


Book Name : Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
ISBN : 978-625-6960-72-5
Author : Dr. Yıldırım DENİZ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 254
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Sâhib Ata Araştırmaları
Selefilik
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İstihbarat Araştırmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Konya Mutfak Kültürü
Uygulamalı Hayvan Islahı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
ANLATIMLI ARAPÇA
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kürt Tarihi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kurumlarda Değerler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
SARF BİLGİSİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Mevlana ve İslam
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medya Tartışmaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Eğitimde Dijitalleşme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
Medıcal and Aromatıc Plants
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
MUTUN VADİHA 2
Eğitim Araştırmaları 2022
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hile ve İç Denetim
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Ceride-i Rüsûmiye
MUTUN VADİHA 1
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Konya Turizm Rehberi
Eşrefoğulları Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitim Araştırmaları-2023
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Armağan Kültürü
Dijitalleşme ve Yönetim
Şehir ve Âlimleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ANLATIMLI BELAGAT
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
The Rise Of Populism
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İslamofobi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kamus-ı Teşrih
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi