Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN

Mahmut Hakkı AKIN, Semih SÖĞÜT, Özge Seda UĞRAŞ

BUY

Necmettin Erbakan Üniversitesi, merhum Necmettin Erbakan ile ilgili farklı bilimsel çalışmalara öncülük etmektedir. 2016 yılında Doğumunun 90. Yılında Necmettin Erbakan Sempozyumunu düzenleyen üniversitemiz, 2020 yılında Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan Sempozyumunu pan-demi şartlarında online olarak gerçekleştirmiştir. Her iki program da büyük ilgi görmüş ve alanında önemli bilimsel katkılar olarak dikkat çekmiştir.

İsmini taşımanın verdiği sorumlulukla üniversite yönetimimiz merhum Necmettin Erbakan’ı, düşüncesi ve mücadelesiyle anlamaya dönük bilimsel faaliyetleri farklı odak konularda yapma kararı almıştır. Yine bu sorumlulukla sempozyum, çalıştay ve pa-nel gibi bilimsel etkinlikler dahilinde gerçekleşen çalışmaların bilimsel yayınlara dönüşmesi ve üniversitemiz yayınevi tarafından yayınlanması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bundan sonra da bu şuur ve sorumlulukla merhum Necmettin Erbakan’ı anmaya ve daha da önemlisi anlamaya yönelik çalışmalara katkı vermeye devam edeceğiz. Üniversitemiz tarafından yayınlanan Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan başlıklı bu derleme kitap, Türk siyasi tarihi alanında önemli bir boşluğu dolduracaktır.


Book Name : Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ISBN : 978-605-70386-3-0
Author : Mahmut Hakkı AKIN, Semih SÖĞÜT, Özge Seda UĞRAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Ivory
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 608
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
MUTUN VADİHA 2
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sâhib Ata Araştırmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Kamus-ı Teşrih
Kurumlarda Değerler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selefilik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
HIVAR VADİH
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Eğitimde Dijitalleşme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Mevlana ve İslam
SARF BİLGİSİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Medya Tartışmaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Eğitim Araştırmaları-2023
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
MUTUN VADİHA 1
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Armağan Kültürü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dondurma ve Sorbe
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Ceride-i Rüsûmiye
ANLATIMLI ARAPÇA
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Şehir ve Âlimleri
Konya Turizm Rehberi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yöresel Çorba Tarifleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Karamanoğulları Beyliği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hile ve İç Denetim
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
The Rise Of Populism
Kürt Tarihi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Mutfak Kültürü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ANLATIMLI BELAGAT
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijitalleşme ve Yönetim
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İslamofobi