Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN

Mahmut Hakkı AKIN, Semih SÖĞÜT, Özge Seda UĞRAŞ

BUY

Necmettin Erbakan Üniversitesi, merhum Necmettin Erbakan ile ilgili farklı bilimsel çalışmalara öncülük etmektedir. 2016 yılında Doğumunun 90. Yılında Necmettin Erbakan Sempozyumunu düzenleyen üniversitemiz, 2020 yılında Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan Sempozyumunu pan-demi şartlarında online olarak gerçekleştirmiştir. Her iki program da büyük ilgi görmüş ve alanında önemli bilimsel katkılar olarak dikkat çekmiştir.

İsmini taşımanın verdiği sorumlulukla üniversite yönetimimiz merhum Necmettin Erbakan’ı, düşüncesi ve mücadelesiyle anlamaya dönük bilimsel faaliyetleri farklı odak konularda yapma kararı almıştır. Yine bu sorumlulukla sempozyum, çalıştay ve pa-nel gibi bilimsel etkinlikler dahilinde gerçekleşen çalışmaların bilimsel yayınlara dönüşmesi ve üniversitemiz yayınevi tarafından yayınlanması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bundan sonra da bu şuur ve sorumlulukla merhum Necmettin Erbakan’ı anmaya ve daha da önemlisi anlamaya yönelik çalışmalara katkı vermeye devam edeceğiz. Üniversitemiz tarafından yayınlanan Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan başlıklı bu derleme kitap, Türk siyasi tarihi alanında önemli bir boşluğu dolduracaktır.


Book Name : Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ISBN : 978-605-70386-3-0
Author : Mahmut Hakkı AKIN, Semih SÖĞÜT, Özge Seda UĞRAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Ivory
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 608
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Şehir ve Âlimleri
İslamofobi
ANLATIMLI ARAPÇA
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kurumlarda Değerler
Eğitim Araştırmaları-2023
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sâhib Ata Araştırmaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eğitim Araştırmaları 2022
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
MUTUN VADİHA 2
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dijitalleşme ve Yönetim
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selefilik
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Karamanoğulları Beyliği
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dondurma ve Sorbe
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kürt Tarihi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Konya Mutfak Kültürü
Eğitimde Dijitalleşme
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Mevlana ve İslam
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
HIVAR VADİH
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yöresel Çorba Tarifleri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
MUTUN VADİHA 1
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Ceride-i Rüsûmiye
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Konya Turizm Rehberi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Ramazanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hile ve İç Denetim
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İstihbarat Araştırmaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Eşrefoğulları Kitabı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kamus-ı Teşrih
Armağan Kültürü
The Rise Of Populism
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme