Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri

Prof. Dr. Fulya ÖZTAŞ, Prof. Dr. Haydar ÖZTAŞ

BUY

Kardelenlerin biyolojik ve tıbbi özellikleri bilimsel çalışmalar esas alınarak değerlendirilmiştir. Bilindiği gibi karları yırtarak dondurucu Zemheri günlerinde, en zor koşullar atında çiçek açan kardelenler antik çağlardan beri Baharın başlangıcını ve hayatın uyanışını sembolize eder. Kardelenlerin içerdikleri aktif fitokimyasalların yaşlanmayı geciktirici, çocuk felcini iyileştirici, demansa karşı etkili olduğu özellikle Kafkaslarda yaşayan yerel halk tarafından antik çağlardan beri bilinmektedir. Bu gözlemsel çalışmalara dayanılarak 1950’lerde başlayan bilimsel çalışmalar sonucu kardelen (Galanthus) türlerinden çok sayıda nöronlar üzerinde etkili alkaloid türevi bileşen izole edilmiştir. Bu bileşenlerle günümüzde deneysel ve klinik çalışmalarda farklı amaçlar için çalışılmaktadır. Bu bileşenlerden biri olan galantamin günümüzde Alzheimer ve demans gibi nörolojik dejenerasyon sonucu oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Kitapta tıbbi özellikleri detaylı şekilde incelen bir diğer bitki iris türleri olup, bilindiği gibi geçmişten günümüze iris çiçekleri aşk, güzellik, doğurganlık, nezaket, hassasiyet ve çekiciliği sembolize etmek amacıyla kullanılmıştır, ancak tıbbi özellikleri yeterince bilinmemektedir. Bu nedenle kitapta irislerin tıbbi özellikleri bilimsel makaleler ışında incelenmiştir. Günümüzde Iris türlerinden elde edilen bir kısım ürünler kozmetik, eczacılık ve gıda endüstrisi dâhil olmak üzere birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. İris ekstraktları güçlü antioksidan, antikanser, antiinflamatuar, hepatoprotektif, nöroprotektif ve anti-mikrobiyal özelliklere sahiptirler. 

Kitapta son olarak orkidelerin geleneksel ve modern tıpta kullanımları incelenerek orkidelerin tıbbi özellikleri ve diğer kullanım alanları kısaca özetlenmiştir. Buna Ophrys apifera, Ophrys muscifera, Ophrys fuciflora, Ophrys sphegodes, Orchis simia, Orchis mascula, Himantoglossum hircinum, Serapias vomeracea, Serapias lingua, Dactylorhiza majalis gibi Anadolu’da ve Avrupa genelinde yaygın olan orkide türlerinin yumrularının afrodizyak etkiye sahip olduğu hayvan deneyleriyle gösterilmiştir. Besin olarak ta büyük öneme sahip orkide rizomları gıda endüstrisinde dondurma, şekerleme, unlu mamullerde, alkollü içeceklerde kullanılmaktadır. 

Bir kısım orkide türlerinin yumrularından üretilen salep geleneksel tıpta dişeti hastalıklarının, boğaz ağrılarının, ishalin, sindirim sorunlarının tedavisi amacıyla kullanılmaktadır. Vanilya türlerinden izole edilen, aromatik bir özelliğe sahip olan vanilinin gıda endüstrisinde tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Vanilin tıbbi olarak antioksidan, prooksidan, apoptoz önleyici, nöroprotektif, antimikrobiyal, anti-kanserojen, anti-mutajenik ve anti-klastojenik özelliklere sahiptir. Günümüzde bitkilerden izole edilen alkaloidler ve glikozitler ve diğer tedavi etkisi olduğu keşfedilen fitokimyasallar şifalı bitkilerin doğrudan kullanımının yerini almaya başlamışlardır. 

Gelişen kimyasal, fizyolojik ve klinik çalışmalar sonucu çok sayıda şifalı bitki ve bunlardan elde edilen ilaçlar tedavi amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde bitkisel preparatların kullanımı gittikçe yaygınlaşmakta olup, tedavi amaçlı kullanımları ile ilgili bazı standartların getirilmesine çalışılmaktadır. Kitabın tüm araştırmacılara, biyologlara, eczacılara, bitkisel ürünlerle tedaviye ilgi duyan tüm okuyuculara faydalı olmasını diliyoruz.


Book Name : Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ISBN : 978-625-6960-61-9
Author : Prof. Dr. Fulya ÖZTAŞ, Prof. Dr. Haydar ÖZTAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Kuşe
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 406
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslamofobi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kamus-ı Teşrih
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sâhib Ata Araştırmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
MUTUN VADİHA 2
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eğitimde Dijitalleşme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Eğitim Araştırmaları 2022
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Turizm Rehberi
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yöresel Çorba Tarifleri
The Rise Of Populism
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Konya Mutfak Kültürü
Şehir ve Âlimleri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Mevlana ve İslam
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Medıcal and Aromatıc Plants
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
SARF BİLGİSİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hegemonya Karşı Hegemonya
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kürt Tarihi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dondurma ve Sorbe
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kurumlarda Değerler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Ramazanoğulları Beyliği
Selefilik
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları-2023
MUTUN VADİHA 1
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İstihbarat Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eşrefoğulları Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
ANLATIMLI ARAPÇA
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Armağan Kültürü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hile ve İç Denetim
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
HIVAR VADİH
Medya Tartışmaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu