Tunus'ta Toplum ve Siyaset

Gökhan BOZBAŞ

BUY

Bu çalışmada bu sebeple bölge ülkelerinden Tunus’ta yaşananlar sosyolojik bir analize tabi tutulacaktır. Bir ülke açısından değerlendirme yapmak gerekirse ülkenin sosyopolitik yapısının anayasalar üzerinde inşa edildiği düşünüldüğünde bu çalışmada Tunus’un anayasal olarak yaşadığı dönüşüm ve günümüz anayasa tartışmaları sosyolojik bir perspektiften değerlendirilmiştir. Özellikle anayasaları birer toplum sözleşmesi olarak düşünürsek, bu metinlerin oluşumunda tarafların takındığı tavırların ülkedeki hassas konuların anlaşılmasında önemli olduğu görülecektir.


Book Name : Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ISBN : 978-605-4988-58-7
Author : Gökhan BOZBAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 162
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

İstihbarat Araştırmaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dijitalleşme ve Yönetim
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hile ve İç Denetim
Eğitim Araştırmaları-2023
Armağan Kültürü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dondurma ve Sorbe
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ANLATIMLI ARAPÇA
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mevlana ve İslam
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
MUTUN VADİHA 1
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
HIVAR VADİH
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uygulamalı Hayvan Islahı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ANLATIMLI BELAGAT
Eşrefoğulları Kitabı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kürt Tarihi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yöresel Çorba Tarifleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eğitim Araştırmaları 2022
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hegemonya Karşı Hegemonya
The Rise Of Populism
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Karamanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 2
Şehir ve Âlimleri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Konya Mutfak Kültürü
Medya Tartışmaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kurumlarda Değerler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Ramazanoğulları Beyliği
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Sâhib Ata Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Eğitimde Dijitalleşme
İslamofobi
Medıcal and Aromatıc Plants
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sosyal Yaşam ve Kadın
Ceride-i Rüsûmiye
Selefilik