Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika

Mustafa ÇALIŞIR, Salih ÜLEV, Abdullah Talha GENÇ

BUY

Bu kitapta Covid-19 salgınının genel ekonomik tesirleri, salgının fıkhî açıdan ortaya çıkardığı meselelerin; finansal sözleşmelere, katılım bankalarına, katılım sigortacılığına ve diğer sektörlere etkileri incelenmiş; bunun yanında salgın dönemindeki sosyal politikalar ve İslâm iktisadının sosyal kurumlarının rolü ortaya konulmuştur. Eser, salgın konusunda hem fıkhî hem iktisadî hem de sosyal açıdan İslâm iktisadı ve finansı literatürüne katkı sunmayı hedeflemektedir. Kitapta Covid-19’un ekonomiye ve finans sektörü yanında reel sektöre etkileri, İslâm iktisadının salgın dönemlerine yönelik perspektifini ortaya koyan teorideki ve uygulamadaki rolü, salgının fıkhî yönü ve ayrıca “roman diliyle salgın” konuları ele alınmıştır.


Book Name : Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ISBN : 978-625-8080-17-9
Author : Mustafa ÇALIŞIR, Salih ÜLEV, Abdullah Talha GENÇ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 326
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İstihbarat Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
HIVAR VADİH
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kamus-ı Teşrih
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Ramazanoğulları Beyliği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Medıcal and Aromatıc Plants
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI BELAGAT
Şehir ve Âlimleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
Kurumlarda Değerler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
The Rise Of Populism
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Konya Mutfak Kültürü
Ceride-i Rüsûmiye
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
MUTUN VADİHA 1
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Mevlana ve İslam
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Hegemonya Karşı Hegemonya
ANLATIMLI ARAPÇA
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
Karamanoğulları Beyliği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam