Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken

Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU

Bu çalışma, tarihini öğrenme ve tarih ilmi ile meşgul olma konusunda yine bir Selçuklu kaynağı olan Ahmed Niğidi'de ifade bulan "Tarih bütün ilimlerin padişahı, diğer ilimler ise, onun reayası gibidir" sözünün kıymet arz ettiği "telib-i ilmin" ilk anda başvurulabileceği mütevazi bir çalışmadır. Bu vesile ile amacımız; Selçuklu tarihinin kaynakları konusunda herşeyi bilmekten ziyade, neyi nerede bulabileceğini bilenlerle muhatap olmaktır. 


Kitap Adı : Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ISBN : 978-605-4988-13-6
Yazar : Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 24 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı : 528
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ceride-i Rüsûmiye
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
The Rise Of Populism
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kurumlarda Değerler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ANLATIMLI ARAPÇA
HIVAR VADİH
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
SARF BİLGİSİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Turizm Rehberi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
MUTUN VADİHA 2
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ramazanoğulları Beyliği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Konya Mutfak Kültürü
Eşrefoğulları Kitabı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
LUĞATİ'L-ARABİYYE
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Mevlana ve İslam
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İstihbarat Araştırmaları
Eğitimde Dijitalleşme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Şehir ve Âlimleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dondurma ve Sorbe
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu