Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken

Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU

BUY

Bu çalışma, tarihini öğrenme ve tarih ilmi ile meşgul olma konusunda yine bir Selçuklu kaynağı olan Ahmed Niğidi'de ifade bulan "Tarih bütün ilimlerin padişahı, diğer ilimler ise, onun reayası gibidir" sözünün kıymet arz ettiği "telib-i ilmin" ilk anda başvurulabileceği mütevazi bir çalışmadır. Bu vesile ile amacımız; Selçuklu tarihinin kaynakları konusunda herşeyi bilmekten ziyade, neyi nerede bulabileceğini bilenlerle muhatap olmaktır. 


Book Name : Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ISBN : 978-605-4988-13-6
Author : Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 24 cm x 16 cm
Number of Pages : 528
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hile ve İç Denetim
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Uygulamalı Hayvan Islahı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kurumlarda Değerler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme ve Yönetim
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Ramazanoğulları Beyliği
Konya Turizm Rehberi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Eşrefoğulları Kitabı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
SARF BİLGİSİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dondurma ve Sorbe
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ANLATIMLI BELAGAT
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yöresel Çorba Tarifleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitim Araştırmaları 2022
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kürt Tarihi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eğitim Araştırmaları-2023
Selefilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Medya Tartışmaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sâhib Ata Araştırmaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Şehir ve Âlimleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Armağan Kültürü
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İslamofobi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Mevlana ve İslam
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 2
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hegemonya Karşı Hegemonya
Medıcal and Aromatıc Plants
Kamus-ı Teşrih
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
MUTUN VADİHA 1
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
The Rise Of Populism
Ceride-i Rüsûmiye
Konya Mutfak Kültürü