Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken

Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU

BUY

Bu çalışma, tarihini öğrenme ve tarih ilmi ile meşgul olma konusunda yine bir Selçuklu kaynağı olan Ahmed Niğidi'de ifade bulan "Tarih bütün ilimlerin padişahı, diğer ilimler ise, onun reayası gibidir" sözünün kıymet arz ettiği "telib-i ilmin" ilk anda başvurulabileceği mütevazi bir çalışmadır. Bu vesile ile amacımız; Selçuklu tarihinin kaynakları konusunda herşeyi bilmekten ziyade, neyi nerede bulabileceğini bilenlerle muhatap olmaktır. 


Book Name : Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ISBN : 978-605-4988-13-6
Author : Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 24 cm x 16 cm
Number of Pages : 528
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Ramazanoğulları Beyliği
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Medıcal and Aromatıc Plants
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eğitim Araştırmaları-2023
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Armağan Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kamus-ı Teşrih
Eğitimde Dijitalleşme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Ceride-i Rüsûmiye
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İslamofobi
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Karamanoğulları Beyliği
Kurumlarda Değerler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Şehir ve Âlimleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijitalleşme ve Yönetim
Kürt Tarihi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hile ve İç Denetim
ANLATIMLI ARAPÇA
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Selefilik
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
HIVAR VADİH
Eğitim Araştırmaları 2022
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yöresel Çorba Tarifleri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
MUTUN VADİHA 1
SARF BİLGİSİ
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hegemonya Karşı Hegemonya
Medya Tartışmaları
ANLATIMLI BELAGAT
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İstihbarat Araştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Konya Turizm Rehberi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Konya Mutfak Kültürü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
The Rise Of Populism
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Mevlana ve İslam