HIVAR VADİH

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ

BUY

Birisi bir yabancı dil öğrenmek istiyorsa, onunla birlikte dilbilgisini de öğrenmelidir. O dilde yazılmış her şeyi tercüme edebilir. Ancak, öyle olsa bile, olabilir o dili konuşmak imkansız. Konuşmaya gelince, yeterli görünse de zaman müsait değildir. Bu kitapta bir dilden diğerine yalnızca yazılı olarak değil, etiketlerle yapılan bir eğitim olarak karşınıza çıkacaktır. En azından günlük amaçlar için kullanılanları yaparak öğrendiğini ve böylece konuşabildiklerini görmekteyiz. Her ders için iki alıştırma ekledik, böylece ilki dersin anlaşılmasını ölçmek, ikincisi de bir uygulamadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi arapça bölümü öğretim üyeleri tarafından ders kitabı olarak hazırlanan bu kitap, yıllardır çeşitli ilahiyat fakültelerinde okutulmaktadır.


Book Name : HIVAR VADİH
ISBN : 978-605-4988-61-7
Author : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 240
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Armağan Kültürü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kamus-ı Teşrih
MUTUN VADİHA 1
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Uygulamalı Hayvan Islahı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kürt Tarihi
Kurumlarda Değerler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Turizm Rehberi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eşrefoğulları Kitabı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Karamanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Medıcal and Aromatıc Plants
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
HIVAR VADİH
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
The Rise Of Populism
Yöresel Çorba Tarifleri
Dondurma ve Sorbe
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ANLATIMLI ARAPÇA
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
MUTUN VADİHA 2
Ceride-i Rüsûmiye
Ramazanoğulları Beyliği
Selefilik
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hegemonya Karşı Hegemonya
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Şehir ve Âlimleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Medya Tartışmaları
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI BELAGAT
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Mutfak Kültürü
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eğitim Araştırmaları 2022
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijitalleşme ve Yönetim
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SARF BİLGİSİ