HIVAR VADİH

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ

BUY

Birisi bir yabancı dil öğrenmek istiyorsa, onunla birlikte dilbilgisini de öğrenmelidir. O dilde yazılmış her şeyi tercüme edebilir. Ancak, öyle olsa bile, olabilir o dili konuşmak imkansız. Konuşmaya gelince, yeterli görünse de zaman müsait değildir. Bu kitapta bir dilden diğerine yalnızca yazılı olarak değil, etiketlerle yapılan bir eğitim olarak karşınıza çıkacaktır. En azından günlük amaçlar için kullanılanları yaparak öğrendiğini ve böylece konuşabildiklerini görmekteyiz. Her ders için iki alıştırma ekledik, böylece ilki dersin anlaşılmasını ölçmek, ikincisi de bir uygulamadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi arapça bölümü öğretim üyeleri tarafından ders kitabı olarak hazırlanan bu kitap, yıllardır çeşitli ilahiyat fakültelerinde okutulmaktadır.


Book Name : HIVAR VADİH
ISBN : 978-605-4988-61-7
Author : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 240
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ceride-i Rüsûmiye
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
SARF BİLGİSİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
HIVAR VADİH
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Kurumlarda Değerler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Medıcal and Aromatıc Plants
MUTUN VADİHA 2
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Eğitimde Dijitalleşme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Karamanoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
The Rise Of Populism
ANLATIMLI ARAPÇA
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dondurma ve Sorbe
Ramazanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Mutfak Kültürü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
MUTUN VADİHA 1
ANLATIMLI BELAGAT
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hegemonya Karşı Hegemonya
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Yöresel Çorba Tarifleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Konya Turizm Rehberi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eşrefoğulları Kitabı
Selefilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ