Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri

Muhammet Musa BUDAK

BUY

Kuzey Afrika ülkeleri ile ortak tarihi ve dini değerlere sahip olan Türkiye, son dönemde Afrika ülkelerinin tamamı ile ilişkilerini geliştirme yönünde adımlar atıyor. Sadece siyasi olarak değil ekonomi, kültür ve sosyal alanda da kıta ülkeleri ile iş birliklerini geliştirmeye çalışan Türkiye farklı avantaj ve dezavantajlara sahip. Bu çalışma uluslararası sistemin yeniden düzenlendiği Soğuk Savaş sonrası dönemde Afrika kıtası ülkeleri ile Türkiye’nin ilişkilerini ele almayı hedeflemektedir. 54 ülkenin bulunduğu Afrika kıtasının tamamını kapsayacak çalışmanın bir kitap hacminin çok üzerinde olacağından hareketle çalışmanın coğrafi ve kültürel özellikleri dikkate alınarak kıta ülkelerinin dört ayrı kısımda incelenmesi zorunluluk halini almıştır. Bu çerçevede Kuzey Afrika, Doğu Afrika, Batı Afrika ve Güney Afrika Bölgelerinin ayrı ayrı ele alınması planlanmaktadır. Bu çalışma ise Sudan, Etiyopya, Somali, Cibuti, Kenya, Tanzanya ve Uganda ile Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrası dönemleri ele almaktadır. Çalışmada sayılan her bir ülke ile Türkiye ilişkilerinin tarihsel süreci yanında özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde siyasi, ekonomik ve sosyo-politik alanda meydana gelen gelişmeleri analiz edecektir. Literatürde farklı ülkeler ve çeşitli başlıklar altında çalışmalar olmasına rağmen bu şekilde bir çalışmanın olmaması nedeni ile kitabın önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.


Book Name : Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ISBN : 9786258080117
Author : Muhammet Musa BUDAK
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 203
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Armağan Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Mevlana ve İslam
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitim Araştırmaları-2023
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
HIVAR VADİH
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kamus-ı Teşrih
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Mutfak Kültürü
Konya Turizm Rehberi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dijitalleşme ve Yönetim
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İslamofobi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kürt Tarihi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
SARF BİLGİSİ
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Ramazanoğulları Beyliği
Sâhib Ata Araştırmaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eğitimde Dijitalleşme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selefilik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
MUTUN VADİHA 2
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
ANLATIMLI BELAGAT
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Eğitim Araştırmaları 2022
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eşrefoğulları Kitabı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
ANLATIMLI ARAPÇA
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kurumlarda Değerler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dondurma ve Sorbe
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
The Rise Of Populism
Şehir ve Âlimleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hile ve İç Denetim
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
MUTUN VADİHA 1
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Medya Tartışmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Ceride-i Rüsûmiye
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları