Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri

Taylan Özgür KAYA, Aslıgül SARIKAMIŞ KAYA

1950'li yıllarda bir ekonomik bütünleşme projesi olarak başlayan Avrupa Birliği günümüzde ticaret, kalkınma, güvenlik, savunma, enerji, çevre, göç ve sağlık gibi farklı alanlarda küresel anlamda çok boyutlu ilişkiler geliştirebilen küresel bir aktör haline gelmiştir. Alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan bu derleme çalışmanın amacı bugün itibariyle 136 devlet ve Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, Güney Doğu Asya Uluslar Birliği, Avrupa Konseyi ve Dünya Ticaret Örgütü gibi önemli uluslararası kurumlar nezdinde temsilcilikleri olan ve resmî belgelerinde etkin çok taraflılık ve küresel ortaklıklara verdiği önemi vurgulayan AB'nin çok boyutlu küresel ilişkilerini incelemektir. Bu çalışmada Birliğin küresel ilişkilerinin farklı boyutlarını derinlemesine incelemeye dayanan dikey bir yaklaşım yerine Birliğin farklı bölge ve ülkelerle ilişkilerinin farklı boyutlarını incelemeye dayanan yatay bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu kapsamda bir yandan Birliğin, küresel anlamda hem en önemli ortakları hem de en büyük rakipleri olarak niteleyebileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu gibi başat küresel aktörlerle ilişkileri incelenirken bir yandan da Birliğin küresel ilişkilerinde ön plana çıkan bölgeler olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Batı Balkanlar, Afrika, Orta Asya, Latin Amerika ve Karayipler ile olan ilişkiler ele alınmaktadır.


Kitap Adı : Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
ISBN : 978-625-6960-13-8
Yazar : Taylan Özgür KAYA, Aslıgül SARIKAMIŞ KAYA
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 314
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Sosyal Yaşam ve Kadın
MUTUN VADİHA 1
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Armağan Kültürü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Eğitimde Dijitalleşme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selefilik
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İslamofobi
Dijitalleşme ve Yönetim
HIVAR VADİH
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İstihbarat Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dondurma ve Sorbe
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Mutfak Kültürü
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Karamanoğulları Beyliği
Sâhib Ata Araştırmaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI ARAPÇA
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kurumlarda Değerler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları-2023
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kürt Tarihi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Ceride-i Rüsûmiye
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SARF BİLGİSİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
The Rise Of Populism
Yöresel Çorba Tarifleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
Kamus-ı Teşrih
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hile ve İç Denetim
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Konya Turizm Rehberi
Eşrefoğulları Kitabı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Medıcal and Aromatıc Plants
Medya Tartışmaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ANLATIMLI BELAGAT
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mevlana ve İslam
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri