MUTUN VADİHA 1

Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR

BUY

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi arapça bölümü öğretim üyeleri tarafından ders kitabı olarak hazırlanan bu kitap, yıllardır çeşitli ilahiyat fakültelerinde okutulmaktadır.


Book Name : MUTUN VADİHA 1
ISBN : 978-605-4988-63-1
Author : Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 360
Volume Count : 2 - 1. Cilt

PUBLICATIONS

İstihbarat Araştırmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Ramazanoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
İslamofobi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Dondurma ve Sorbe
Selefilik
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Eşrefoğulları Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
SARF BİLGİSİ
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijitalleşme ve Yönetim
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitimde Dijitalleşme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ANLATIMLI ARAPÇA
Sâhib Ata Araştırmaları
Medya Tartışmaları
Konya Mutfak Kültürü
MUTUN VADİHA 2
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hegemonya Karşı Hegemonya
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Medıcal and Aromatıc Plants
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kamus-ı Teşrih
Hile ve İç Denetim
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Armağan Kültürü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Ceride-i Rüsûmiye
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Turizm Rehberi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kürt Tarihi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kurumlarda Değerler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Karamanoğulları Beyliği
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ANLATIMLI BELAGAT
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Şehir ve Âlimleri
The Rise Of Populism
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
HIVAR VADİH
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)