MUTUN VADİHA 1

Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR

BUY

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi arapça bölümü öğretim üyeleri tarafından ders kitabı olarak hazırlanan bu kitap, yıllardır çeşitli ilahiyat fakültelerinde okutulmaktadır.


Book Name : MUTUN VADİHA 1
ISBN : 978-605-4988-63-1
Author : Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 360
Volume Count : 2 - 1. Cilt

PUBLICATIONS

Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Medya Tartışmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Şehir ve Âlimleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Mutfak Kültürü
Eşrefoğulları Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
MUTUN VADİHA 1
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 2
Selefilik
Doğumunun 90. yılında Erbakan
HIVAR VADİH
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sosyal Yaşam ve Kadın
Ceride-i Rüsûmiye
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Konya Turizm Rehberi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijitalleşme ve Yönetim
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kamus-ı Teşrih
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
The Rise Of Populism
Dondurma ve Sorbe
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Eğitim Araştırmaları-2023
Uygulamalı Hayvan Islahı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hegemonya Karşı Hegemonya
Armağan Kültürü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kürt Tarihi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sâhib Ata Araştırmaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Eğitim Araştırmaları 2022
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hile ve İç Denetim
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitimde Dijitalleşme
ANLATIMLI ARAPÇA
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Ramazanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ANLATIMLI BELAGAT
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İstihbarat Araştırmaları
Mevlana ve İslam
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İslamofobi
Yöresel Çorba Tarifleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Karamanoğulları Beyliği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet